• เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยัน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, 25-30 yrs. old, TOEIC >=550
 • 4 Yrs. of professional experience in Recruitment
 • Excellent customer service skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Shared Service / HRIS Specialist

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 2 years experience in HRIS
 • Details oriented and willing to learn everyday
 • Good in communication both Thai and English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผู้จัดการบุคคล
 • HR Manager
 • งานบุคคล

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong knowledge of Thai Labor laws
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in the E&E and HDD industries

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • จัดทำประวัติการอบรม และ จัดทำจดหมายเข้า ออก

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in HR Development
 • 8 years of experience in Organization Development
 • Fluent in English communication and presentation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-8 years working in HR generalist and operations.
 • SAP: HRIS System preferred with good in English.
 • Com&Ben benefits expereince strongly preferred.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of HR and Admin Manager
 • Computer proficiency
 • Proactive with good analytical, interpersonal

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sense to cope Human resource issues for clients
 • HRIS background, agile program, project management
 • budget control, scrum, presentation, communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Female,Thai nationality only,age 26-30 years old
 • Minimum 3 years experiences as a PA
 • Very good command of English writing & speaking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 4 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English and Communication Skills
 • Experience in HR recruitment consulting
 • International Consulting Company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบุคคล-สรรหา
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือน ,การทำเอกสารต่างด้าว

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged 35 – 45 years old
 • Minimum of 10 years relevant experience
 • Having experience in strategic planning

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic thinking
 • Work to passion
 • Total HR aspect

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ด้านทรัพยากรมนุษย์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่
 • จัดทำเอกสาร ISO ทีเกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานทรัพยากรบุคคล
 • งานทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • **มีประสบการณ์ฝ่ายบุคคลประจำโรงงาน, Factory
 • At least 3 years of relevant HR experience
 • HR operation functions, HRM, HRD

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Career Opportunity with US Non Profit Organization
 • Overseas Travel > 50% of Total Working Time
 • Great Location - BTS Chidlom

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Director (Logistics Business)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 8-10 year experiences in full spectrum of HRM
 • Expert in retail operation training, best practice
 • Experience in team management,

1 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Minimum 10 years’ working experiences
 • Working experience in Logistics industry is advant
 • HR GA Manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of working experience in Human resource
 • experience in newly set-up company
 • Good knowledge of labor law

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / female, aged above 40 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Human Resources
 • At least 12 years’ experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in HR activities
 • achelor degree in Personnel Management
 • Strong communication, organizational skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in spoken and written English & Thai
 • Bachelor’s degree or equivalent in HR Management
 • 5+ years work experience in HR Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Hr Strategy & HRIS
 • Analyze the HR processes and practices
 • experiences in HR operations

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training
 • Visa Work Permit
 • Payroll

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านการจัดการบุคคล
 • ประสบการณ์ในฝ่ายบุคคลอย่างน้อย2-3ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years’ experience in HR Manager position
 • Strong technical skills in both HRM and HRD
 • Good command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Administer Monthly Payroll of PC staff
 • Outstanding knowledge of Excel
 • Support employee benefits & office administration

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Solid HRM Background at least 3 years
 • Have some HRIS Background
 • Can communicate in English language

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Cost of Living, Meal, Medic
 • Listing Japanese Automotive Parts Manufacturing
 • At least 7 years experience in HR

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Accident & Life Ins, Medical Supp
 • High Quality Industrial Products Manufacturing
 • At least 5 year exp. in HR in Japanese Company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • responsible for full spectrum of HRM , HRD
 • Degree in Human Resources Management
 • 10 years of working experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม
 • งานค่าจ้าง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for recruitment and hiring process
 • Handle for HR operations and HRIS
 • Ensure compliance with statutory requirements

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ็HR Manager
 • HRM
 • HR Generalist

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Business Partner

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR Generalist
 • Exellent command in English
 • Flexible working hours

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied

HR Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bangkok
 • HR
 • Manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National Only
 • 3 - 5 years in a generalist HR
 • Good English skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, female, age 25-45 years old
 • 3-5 years’ experience in HR and Admin
 • Good knowledge in Labour Laws

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR & Admin Officer (23-25K)

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years' experience in HR Payroll and Admin
 • basic knowledge of Labor Law,Personal Tax
 • supported HR duty

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design & prepare training needs analysis
 • Execute & Facilitate on the learning program
 • 2-5 years’ experience in Human Resources

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่วยกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
 • ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร
 • วางระบบบริหารจัดการงานบุคคลและธุรการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA - Master's degree in human resource management
 • Knowledge about labor standards. And qualities.
 • Able to communicate well in English.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • HR, recruitment Job
 • Great job with global company
 • Great career opportunities

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant HR Manager/ ER Manager

LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เมืองสมุทรปราการ

 • Thai Nationality, Age 35-44 Yrs
 • Bachelor or Higher degree in Business Management
 • 10 years Plant HR management experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล