• มีประสบการณ์การออกแบบ เขียนแบบ ทุกโปรแกรม
 • ออกแบบบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน
 • ดูงาน-ตรวจงานก่อสร้างได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Interior Design or Architecture degree
 • Taking projects to completion from design
 • Site meetings and liaising with consultants

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Architecture

Syntec Construction Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง
 • เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year experiences in software proposing, system
 • Knowledge of OS Window Server and Unix
 • Knowledge of Network infrastructure

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานหน้างานได้ ดูไซค์งานได้
 • มีความอดทน ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน IT
 • มีประสบการณ์ด้าน IT
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Ticketing และ Airline

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 3-4 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 3-4 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 5 years experience in HRD
 • Design and Develop training program
 • Excellent in English communication

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ในระดับ High-level
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Software Architect
 • จัดหา Technical Guideline

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architecture education background
 • 2 years experience on architecture project
 • Experience on people management knowledge and skil

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสานงานแบบสถาปัตย์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบได้ดี
 • ตรวจสอบงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรม มี ก.ส.
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีมุมมอง, ความรู้, ความชำนาญในด้านการออกแบบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of specialized, hands-on experience
 • Bachelor Degree or Higher in IT, Computer Science
 • Experience as Apple Support Professional

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Communicating architecture, end to end solutions
 • Assessing the impact of new projects and project
 • experience in IT architecture

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Lead to implement Datawarehouse Roadmap
 • Develop Data Architect
 • Oversee of the data architecture modeling

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรี สถาปัตยกรรม หรือ ออกแบบตกแต่ง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, 3D Max , SketchUp
 • มีความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบและมีความรับผิดชอบสูง

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ARCHITECT

CONWOOD CO., LTD.

คลองเตย

 • Bachelor Degree of Architect
 • Fluent in ACAD and Sketchup program
 • experience in sales area of construction business

17-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของถนน
 • ออกแบบราวสะพาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวข้อง

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform detail design of ICT infra architecture
 • Define/Create architecture blueprints, guiding
 • Background in technical knowledge of ICT Business

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enterprise Data Mart, Data Architecture
 • Business Intelligence tools, ETL tools (ODI)
 • Excellent written and spoken in English

17-Jan-17

 

Applied

Senior Architect - Hotel

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Graduated in Architecture/ Interior Architecture
 • Design Exp. in Hotel, Resort, Workplace, etc.
 • Strong knowledge in CAD, Sketch-Up, etc.

17-Jan-17

 

Applied
 • Siebel CRM Installation, Configuration, Administra
 • Siebel CRM Post Production Support and monitoring
 • Siebel CRM Implementation Experience

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรม

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Architecture or Interior design.
 • 5-10 year experience in Department store / retail
 • To manage and control design and construction

16-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม 3D,Autocad,Photoshop,Skecth up ได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบ เขียนแบบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • Experience in RDBMS in Oracle, SQL
 • Experience in Unix, Linux and windows
 • Oracle certified

16-Jan-17

 

Applied

Solution Architect

dtac

ปทุมวัน

 • 5 years+ of Java Development experiences
 • Knowledge in Mobile Application development
 • Basic Unix command experience

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Architect Major from university
 • Architect Profesional license holder
 • Experienced in design architect & construction

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้โปรแกรม Sketch up ได
 • ใช้โปรแกรม 3dmax ได้
 • มีความขยัน และ อดทน ทำงานได้เร็ว

16-Jan-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Detail the delivery solution, and carries
 • Carding network operation processes
 • Analysis network operation scenarios

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, Photoshop, lllustator
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสถาปัตย์ของโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี
 • เขียนแบบ ถอดแบบ จัดทำ Shop Drawing, As Built

16-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษา Computer/Telecommunication Engineering
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการออกแบบ/พัฒนาระบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับ Vendor ชาวต่างชาติได้

16-Jan-17

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาก่อสร้าง/โยธา, สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบ สถ หรือ กว จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Looking for Qualified Landscape Architect
 • Entry Level Position (0-2 years experience)
 • Competitive Salary Remuneration

16-Jan-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • site management (hospitality, retail fit-outs)
 • management project staffs/multiple sub-contractor
 • maintain quality control procedures, site safety

16-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
 • หรือมัณฑนศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบบ้านพักอาศัย,หมู่บ้านจัดสรร
 • ออกแบบอพาร์ทเม้นท์,คอนโดมิเนียม
 • ออกแบบโรงงาน

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์งานออกแบบหรือเป็นสถาปนิกโครงการบ้าน
 • ประสบการณ์ด้านงานออกแบบ

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Solution Architect - CASA

IBM Thailand Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Application Architect
 • Understands or can learn BB CXP and Forms
 • AngularJS, HTML5, Java, Apache Camel, Mobile Apps

15-Jan-17

 

Applied
 • Application Architect
 • Understands or can learn BB CXP and Forms
 • AngularJS, HTML5, Java, Apache Camel, Mobile Apps

15-Jan-17

 

Applied

Network Solution Architect

IBM Thailand Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Network design
 • At least 5 years up of experience
 • Please check job ad for specific details

15-Jan-17

 

Applied
 • experience in Architect
 • Good command in English
 • Held Architect License.

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาสถาปัตย์ / ใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14-Jan-17

 

Applied

สถาปนิก

Property Perfect Public Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

14-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล