• สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cloud Enterprise Architect

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Serves as lead architect on large, complex deals
 • Develops a strategic vision for delivery
 • Helps define the performance goals

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกร ไฟฟ้า / โยธา / สถาปนิก
 • ถอดปริมาณวัสดุการก่อสร้าง
 • BOQ - ประเมินราคา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Architecture
 • 3 years of experience as a practicing architect.
 • Good command of written and spoken English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Banking Application
 • JAVA
 • Web Application

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Banking Application
 • JAVA
 • Web Application

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Banking Application
 • JAVA
 • Web Application

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Banking Application
 • JAVA
 • Web Application

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Banking Application
 • JAVA
 • Web Application

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สถาปนิกประเมินราคา
 • ถอดปริมาณและคำนวนปริมาณวัสดุทางสถาปัตยกรรม
 • AutoCad Excel BIM

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านงานควบคุมงานหรือออกแบบ 3 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experience in IT Strategist
 • Knowledge in Enterprise Architecture or SOA Design
 • Bachelor's Degree or higher in IT

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in commercial&hotel development project
 • Knowledge of contract administration
 • Design reviewing and co-ordination skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in Architecture
 • 3-5 years working experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 year experience in enterprise architecture
 • IT and architecture strategy
 • Experience in IT and Business Process

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและเคลียร์แบบก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบ, แก้ไขแบบ, Shop Drawing งานโครงการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architectures and security products
 • Aligns architectural requirements
 • Knowledgeable with web technologies

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Solution Architect

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Solution Architecture
 • Software Development
 • Organisation Management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied

Architect / สถาปนิก

Kosum Pattana Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • งานด้านการออกแบบบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์
 • ยื่นขออนุญาตการก่อสร้างโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Architect

Able Success Co., Ltd.

ลาดกระบัง

 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD, Autodesk 3ds Max
 • เขียนแบบด้าน สถาปัตยกรรม/ก่อนสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years experiences in Architect.
 • Coordinate and review RFI, RFA, Shop drawings.
 • CAD, Photoshop, Sketch up

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 8 Yrs. /Hands-on solution architect
 • Knowledge and understanding of industry trends
 • Knowledge of virtualization technology

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Focus on solution transformation technology
 • Solution design and enterprise architcture.
 • Performing evaluations of technology standards.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design Cloud architect Solution
 • Implement Cloud architect
 • managing the functional specification

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • กิจกรรมประจำปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • designing of industrial building (factory)
 • experience as construction company
 • overseas project design

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree / Master Degree in Computer Engineering
 • expertise in IT Technology, Hardware, Software,
 • at least 5 large projects in Infrastructure Design

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • สามารถอ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และถอดแบบได้
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ

28-Jun-17

 

Applied

Senior Cloud Architect

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Risk, IT compliance, IT software development
 • IT Cloud Services, IT development, IT strategic
 • Agile

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Architect.
 • 5 years working experience
 • Good command and efficient in English

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ และ เขียนแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง
 • จัดทำประมาณการวัสดุ เครื่องมือ และประมาณการราคา

28-Jun-17

 

Applied
 • Architectural Designs
 • Product Development (Condominiums Project)
 • Coordinate the design, project management

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Cloud Architect

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Risk, IT compliance, IT software development
 • IT Cloud Services, IT development, IT strategic
 • Agile

28-Jun-17

 

Applied
 • develop CRM Application or relate Application.
 • Certified of Microsoft Dynamic CRM
 • Good knowledge in system / network / database

28-Jun-17

 

Applied
 • Enterprise Architect
 • Finical Services
 • IT Business Strategy

28-Jun-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Business Developement
 • Marketing
 • Retail

28-Jun-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor of Architecture
 • Minimum 5 years experience in design
 • Good in written and spoken English

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านสถาปัตกรรม
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

27-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแลบ้านแล้วเสร็จ
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ปวช. / ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำแบบชุดขออนุญาตก่อสร้าง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ / ควบคุมงาน
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

27-Jun-17

 

Applied
 • Real Estate are advantageous
 • Planning, designing and implementing design
 • MS Project , AutoCAD, Photo shop, Sketch up

27-Jun-17

 

Applied
 • Good Skills of AUTOCAD and 3D Presentation
 • Experience 1-7 yrs
 • Able to communicate in English

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree (architectural, Civil,)
 • 4 years plus with related experience
 • Knowledge of Drawing and specifications

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Switch, Router, Firewall, Load Balance
 • Window Server, Exchange Server, VMWare ESXI or Hyp
 • Oracle Database or MS SQL, SAP, Oracle

27-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์(ออกแบบตกแต่งภายใน)
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในการออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, 3DMax...etc.

27-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-2 ปี
 • ทำแบบเสนอราคา และคิดปริมาณงานในบางครั้ง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล