• สามารถพบปะลูกค้านำเสนอผลงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความขยัน รักความก้าวหน้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. Bachelor degree in relevant fields
 • Experience in retail, property development
 • Engineering & construction services

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ หรือ ก่อสร้างอาคาร 3 ปี
 • ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสาบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฝึกอบรมบุคลากร คนงาน ด้านคุณภาพของขั้นตอนการทำงาน
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้ถูกต้อง พัฒนาแบบ
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค
 • สามารถเคลียร์แบบ Shop drawing / As-Built

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Architect/สถาปนิก

Siam Global House Public Company Limited.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ถ้าเคยผ่านงานออกแบบ/ตกแต่งภายใน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ
 • ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • VB.net, SharePoint, Office365, VBA
 • Experience Banking application

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Enterprise Project Management
 • Experience in Enterprise SAN/NAS Storage
 • Virtualization technology experience/certification

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years experience in Sales Management.
 • Good command of English.
 • Able to work with individual at all levels.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 30-40
 • Bachelor Degree in engineering design
 • 6-8 years working experiences

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female/Male , Age between 30-45 years old
 • Bachelor's degree in Engineering design
 • High responsibility and want to improve self

19-Jan-17

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • VB.net, VBA, JAVA
 • Experience Mobile Internet Banking application

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ26 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์

19-Jan-17

 

Applied

Cloud Enterprise Architect

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Serves as lead architect on large, complex deals
 • Develops a strategic vision for delivery
 • Helps define the performance goals

19-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age 20 - 30 years old.
 • Bachelor's degree in Architecture
 • 0-10 years of experience in Architect

19-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานออกแบบและงานเขียนเเบบ
 • สามารถถถอดแบบและประมาณราคา
 • ควบคุมการเปลี่ยนแปลงงานลดงานเพิ่มด้านสถาปัตยกรรม

19-Jan-17

 

Applied
 • Understand Allianz insurance businesses
 • Define and implement an IT strategy
 • Engage with managers at local and regional level

19-Jan-17

 

Applied
 • Age not over 35 years
 • Fluent in Computer Software
 • High Diploma , Bachelor's Degree in Architecture

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • Mutual Fund, Selling Agent, Portfolio Management
 • JAVA, .Net Technology, Web Application, C#, VB 6,
 • wealth management banking application

19-Jan-17

 

Applied
 • Design Cloud architect Solution
 • Implement Cloud architect
 • managing the functional specification

19-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years work experience in Architect
 • Female Only 25-35 years old
 • Degree or Master’s degree in Architecture

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • อสังหาริมทรัพย์

19-Jan-17

 

Applied
 • MVC, Entity Modeling
 • Design software and database
 • System Analyst

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านในสายงานอย่างน้อย 8 ปี
 • อสังหาริมทรัพย์
 • มีภาวะผู้นำ

19-Jan-17

 

Applied
 • 3+ years of experience in software development
 • Open to local and international candidates
 • Visa and relocation available for eligible persons

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Architecture
 • 5 years of site supervision working experiences
 • Flexible to work outside of Bangkok

19-Jan-17

 

Applied
 • 8 years’ experience in architecture design
 • Technical design in server, database ,network
 • Experience design on Oracle,SAP,Data Warehouse etc

19-Jan-17

 

Applied
 • Bonus,Transportation,Med Ins,Dental Ins,Prov fund.
 • Installation & configuration
 • 6-8 yr.Exp.in Dynamics AX ERP design and implement

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai National
 • Strong business mindset and creativity
 • Have minimum 2-year experiences in design function

19-Jan-17

 

Applied
 • bachelor IT Enterprise Architecture
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • enterprise solution

18-Jan-17

 

Applied
 • Be the Technical Solution Lead to engage customers
 • To support Services Tendering Team on BOM & High
 • Be part of the virtual Pre-Sales and Post-Sales

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบจำลอง 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยี
 • BIM (Building Information Modeling) ไม่น้อยกว่า1ปี
 • ประสบการณ์การเขียนแบบโดยใช้AutoCADไม่น้อยกว่า3ปี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การออกแบบ เขียนแบบ ทุกโปรแกรม
 • ออกแบบบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน
 • ดูงาน-ตรวจงานก่อสร้างได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Interior Design or Architecture degree
 • Taking projects to completion from design
 • Site meetings and liaising with consultants

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Architecture

Syntec Construction Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง
 • เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year experiences in software proposing, system
 • Knowledge of OS Window Server and Unix
 • Knowledge of Network infrastructure

18-Jan-17

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานหน้างานได้ ดูไซค์งานได้
 • มีความอดทน ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน IT
 • มีประสบการณ์ด้าน IT
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Ticketing และ Airline

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 3-4 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

18-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 3-4 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล