• technology
 • software architect
 • solutions architect

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied

Architect / สถาปนิก

Kosum Pattana Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • งานด้านการออกแบบบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์
 • ยื่นขออนุญาตการก่อสร้างโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

24-May-17

 

Applied
 • Degree or Higher Degree in Computer Science
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 5 years of working experience in IT Strategy

24-May-17

 

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experience
 • Good command in English
 • Specializing in Architecture/Interior Design

22-May-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

22-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

19-May-17

 

Applied

Senior Architect (Project Management)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Graduated in Architecture or Interior Design.
 • Experience in Luxury Hotel & Resort.
 • Experience in Project Architect.

19-May-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • 3+ years of experience in software development
 • Scala, Java, Python or C#
 • Role open to local and international applications

04-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล