• วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน IT
  • มีประสบการณ์ด้าน IT
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Ticketing และ Airline

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Understand and work within Credit Card area.
  • At least 4 years experience in COBOL Language.
  • Understand JCL Command.

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล