• วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
  • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
  • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Develop, design & implement application system
  • JAVA. Mobile application
  • Experience Mobile Internet Banking application

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล