• วุฒิการศึกษา วศ.บ. สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง งานเหล็ก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in electrical engineering
 • Minimum of five (5) years of relevant experience
 • Ability to work independently

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Planning, Site Project Management,
 • High Vocational Certificate in Civil/ Construction
 • At least 5 years direct experiences

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Auto CAD
 • มีความรู้ในเรื่องการอกแบบระบบเครื่องเสียง
 • ออกแบบงานระบบ AV

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Engineer
 • Safety Engineer
 • Safety

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • have a strong personality, excellent analytical
 • methodical knowledge and are looking for a new
 • international growing opportunity

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge in MS & AutoCAD

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering
 • Experience in IT fields especially software
 • Knowledge of system implementation

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree in Mechanical or Electrical
 • Able to communicate in English
 • 3-5 years in rotating machine Pump

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge in MS & AutoCAD

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Computer, IT, etc.
 • 3 - 5 yrs experience in IT Infrastructure, server
 • Experience in Window server, Linux.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering and Sciences and related fields
 • New graduate or 1 year experience in production
 • Lean, Six-Sigma methadology experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน5ปีขึ้นไป
 • ปวช.,ม.6ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า3เฟส

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-30 years old
 • 2-5 years working experience in Civil engineer
 • Have driving license

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นงาน จนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ชาย อายุ 24-30 ปี ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ (QA)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • รักงานด้านการขายและการบริการ
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Engineer, Computer
 • At least 2 - 4 years’ experience in Oracle DBA
 • Experience in Database Admin, Oracle DBA

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Web Design
 • Good command of English
 • Process initiative and good analysis skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To admin Active Directory windows 2008 Server
 • To admin windows terminal service
 • To admin file share server

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คิดปริมาณงานเพื่อใช้ในงานประมูลต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุ และ BOQ งาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree, or higher in related fields
 • 5 yrs up in related fields, preferably automotive
 • Knowledge of machining

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical design for furnace.
 • Technical support for customers.
 • Need English skill to communicate with Japanese

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 23~30 years old
 • Sales experience for manufacturing industry
 • Understanding for production process

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality age 22 - 28 years
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Minimum 0 - 2 years experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีบุคลิกภาพดี กล้าพบประผู้คน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี กล้าพบประผู้คน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CNC,Lathe machine
 • Production engineer
 • CNC MILLING & TURNING MACHINES

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Engineer
 • Prodution Engineer
 • Assistant Engineer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Service Engineer
 • Poultry Industry Job
 • Pathumthani, Thailand

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

Marsun Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า

Marsun Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้ SQL Languge ,VB.Net,Web Application
 • Application Testing
 • Thai national only

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer /Network/Database /VoIP experience
 • Operation and Maintenance working environment
 • salary 20,000 up with 0-6 years experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Electrical Service Engineer
 • Poultry Industry
 • Job in Pathumthani, Thailand

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS degree in Mechanical or Chemical Engineering
 • Safety professional certificate.
 • Process Safety at an industrial facility

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in electrical, chemical, business/marketing
 • Fresh Graduate Welcome
 • Good command in English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • BA or higher in Mechanical or Industrial Engineer
 • Assist Factory Mgr. as an Engineering Coordinator
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ซ่อมบำรุง และงานบริหารด้านวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรรม สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least bachelor degree in engineering
 • At least 3-5 years of experiences in implement PM
 • Have knowledge and skill in ISO, QCC

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Support Engineer

Praxis Solution Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการสนับสนุนระบบซอฟท์แวร์ 0 - 2 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in die casting/automotive industry
 • Strong knowledge & skill in die casting
 • Open for non-sales experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary 25,000 - 35,000 Baht
 • Working Location : Rangsit
 • Able to use CAD/ Catia 3

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล