• working experience in software engineering
 • Knowledge of OS coding techniques
 • Good documentation and writing skills.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To design and development packaging
 • To manage project and team
 • To find the solution for modified process line

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of working in production planning.
 • Good Communication in English
 • Degree with major in Industrial Engineer.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of working in project management.
 • Good Communication in English
 • Good skills of project management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 3 years working experience working for procurement
 • Knowledge of engineering drawings and quality syst

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able traveling and working
 • Ability to work independently and set own schedule
 • Very Good command of English.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่น้อยกว่า 28 ปี-ขึ้นไป เพศหญิง/ชาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถอ่าน Drawing ตามที่ลูกค้ากำหนดได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถประจำที่อยุธยาได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • สามารถอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกร
 • มีความรู้เรื่องระบบหม้อไอน้ำ
 • มีความรู้เรื่องระบบทำความเย็น

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

EH&S Engineer

Guardian Thailand

สระบุรี

 • Bachelor degree of Occupational Health and Safety
 • At least 5 years’ experience
 • Good skills in: communication skill in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Environment, Bio Gas, Waste Water Treatment
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Providing pre-sales technical assistance
 • Providing training and producing support material
 • Analyzing costs and sales

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • เพศชาย /หญิง
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 25 - 35 years old
 • Experience 2 years in Maintenance.
 • Able to work in Saraburi

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • CQE, Customer, Cutomer Quality Engineer
 • Medical device, Automotive part
 • Coordinates and supports concerned staff

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านอุตสาหรรม
 • มีความตั้งใจ เรียนรู้งาน , ซื่อสวัตย์ , ขยัน ,อดทน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in food or textile manufacturers
 • Ability to understand machine process
 • Develop troubleshooting, training team

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age 25-35 years above
 • Bachelor's Degree in Engineering or any field
 • Good command in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ค่าครองชีพ 700 บาท เบี้ยขยัน 500,600,700 บาท/เดือน
 • ประกันภัยกลุ่ม ประกันสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่ารักษาพยาาบาล 12,000บาท ครอบคลุมถึงครอบครัว

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Industrial Engineer

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least bachelor degree in engineering
 • At least 3-5 years of experiences in implement PM
 • Have knowledge and skill in ISO, QCC

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronic/Mechanical/Chemical Engineer
 • Graduated from well-known university is preferred
 • Good command in both spoken and written English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • 3 years experience as equipment maintenance
 • Knowledge of Quality/Productive Tool

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Industrial Engineer
 • 3 years’ experience in process improvement
 • Proactive and dynamic approach in challenging

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 2-5 years experience in Process Improvement
 • Good computer literate especially in Microsoft

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in QA
 • Good Communication in English
 • Ceramic Science or Industrial Engineer.

22-Jun-17

 

Applied
 • Possess knowledge of ISO9001 and ISO/TS 16949
 • Bachelor in Science or Engineering
 • Experience : 5-10 years in Quality Management

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 0 - 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Refrigeration and Utility Engineer
 • cosmetic, beverage or food industry
 • 5 years' experience

22-Jun-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical or Industrial
 • 2 years experience in SPC implementation
 • Good knowledge of SPC packages

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A degree engineer in mechanical, production
 • Experienced 2-8 years
 • Process engineers, yield improvement and process

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานการผลิต
 • รับผิดชอบในการพัฒนาการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานวิศวกรรม/การผลิต

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง-PM
 • เป็นผู้จัดการทางด้านวิศวกรรมมาอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • Magnetic Recording field
 • Product Engineer/Head/Media
 • MP, Minitab

22-Jun-17

 

Applied
 • Industrial Engineering
 • Having engineering and statistical knowledge
 • Good command in English,TOEIC Score is 450 up

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree Engineering, Project Management
 • 2-5 Years’ experience in the Electrical
 • Experience in Automation System

22-Jun-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical/Electrical
 • 2-5 years’ exp. in Process Engineer or Automation
 • Knowledge in HMI or Vision system

22-Jun-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Facility Field
 • Knowledge in facilities system
 • Knowledge of Facilities machine and Maintenance

22-Jun-17

 

Applied
 • Facilities Field
 • Work knowledge in facility equipment.
 • Mechanical, Electrical, Industrial Engineer

22-Jun-17

 

Applied
 • Approve project by government
 • 10 years in project engineer, project management
 • Mechanical Engineer, Electrical Engineer

22-Jun-17

 

Applied
 • Software Development Engineer
 • MS Visual studio .Net frame work, MS SQL server
 • Computer Science/Engineering

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล