• สามารถทนแรงกดดันได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สวัสดิการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 5 years
 • Good knowledge in Production Engineer
 • Can Communicate in English, Japanese is preferable

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - สาชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 - 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To design and development packaging
 • To manage project and team
 • To find the solution for modified process line

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree from Engineering
 • 3 years of sales experiences in Industrial field.
 • Working with analytical problems solving.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor degree in Engineering Electrical
 • 1-2 years work experience in maintenance
 • Maintenance machines in good condition

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Industrial Engineer
 • 3 - 5 years work experience of industrial engineer
 • Good command of written and spoken English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production
 • Engineer
 • Ayutthaya

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล/ซ่อมบำรุง
 • ควบคุมและจัดเตรียมอะไหล่/อุปกรณ์ของเครื่องจักร
 • จัดทำกิจกรรม Kaizen, 5 ส

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Discuss with customers on technical issue
 • Handle Quotation and Part Sales.
 • Contact vendor for customer issue until close loop

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Engineer / Processs Engineer
 • วิศวกรเคมี
 • วิศวกรการผลิต

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบเรื่องการจัดการพลังงานตามระบบ ISO 50001
 • ตรวจประเมินสภาพการใช้งานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมเคมี พลังงาน หรืออุต

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electronics, Electrical
 • Experience of product testing in Electronics
 • Good command of written and spoken English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Computer skill: Microsoft Office. AutoCAD

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering, Science in Electronics
 • Computer skill : AutoCAD, Microsoft Office
 • Able to communicate in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering in Electrical
 • Experience in Electronics manufacturing
 • Good command of written and spoken English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • Experience in VC industry is advantageous
 • Good skill in Pro-Engineer Creo , AutoCAD

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 or more years working experience
 • Good understanding of Cat.5E UTP
 • Holding a valid CCNA or HCNA, CCNP or HCNP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineer
 • Electrical, Chemical, IE
 • Mechanics, Electronics, Chem., IE

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work at Ratchaburi
 • Experience 1-3 years in Electrical and mechanical
 • Degree in Engineering or related

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 30 - 35 years old
 • Experience 2 years in Food & Beverage industry
 • Able to work in Saraburi

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ,ไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age 22-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 2-5 y exp Production
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan and design software for machines under CI
 • Software algorithm design and implementation
 • Code and perform Unit Test for designed software

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any engineering field relates
 • SPC, DOE knowledge is a plus
 • A good command of English is require

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any engineering field relates
 • Lead, facilitate and maintain Statistical Process
 • Report, monitor and drive for improvement on SPC

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any engineering field relates
 • Design and develop new process for improvement
 • Improve dimension and VMI by automation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field.
 • Understanding in resonance testing
 • SPC, DOE knowledge is a plus

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in engineering
 • Good for MS Visual Studio
 • A good command of English is required

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree/PhD in Mechanical Engineerin
 • Lead finding and implementing solutions to product
 • Use theories explaining dynamics and vibrations

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Setup, sustain and continue improve EQE
 • Setup and repair machines to meet MTTR and/or MTBF
 • Support job assignment from superiors

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • modified machinery, equipment
 • studies & updates product/processes technology
 • maintains cleanliness & orderliness of facilities

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • 2 years within an Electronics manufacturing in tes
 • Experience in fiber optic products would be advant

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in engineering, Mechanical, Electrical
 • 3 years of related experience
 • Team player, with a positive attitude

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Mechanical Engineer
 • Project management skills
 • Able to handle multiple projects

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Mechanical Engineer
 • 5+ years disk drive industry experience
 • Strong problem solving and analytical skills

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • bachelors degree in engineering
 • Previous programming experience
 • Full spoken and written English required

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.E in Mechanical, Electrical
 • 2-4 yrs of experiences in facility and maintenance
 • Strong leadership and good management skill

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 24-35 years old.
 • Bachelor's Degree in Polymer,Plastic,Injection
 • Experience at least 2-3 years in QA, QC

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี.
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วางแผนการทำงาน PM และควบคุมงาน PM
 • จัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide advice and support technical knowledge
 • Detailed knowledge of metal materials and products
 • Bachelor degree

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Welding Engineer,Mechanical
 • Welding production control system.
 • Control law relating to industrial and ISO system

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age 22-30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Have experience 0-5 years.

24-Jan-17

 

Applied
 • Male, aged 35 - 40 years
 • Degree in Engineering (Mechanical or Electrical)
 • 5 years’ experience in machines

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล