• จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To support any others assigned by superior.
 • To support ISO program activities
 • To support any others assigned by superior.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถประจำที่อยุธยาได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่น้อยกว่า 28 ปี-ขึ้นไป เพศหญิง/ชาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถอ่าน Drawing ตามที่ลูกค้ากำหนดได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง-PM
 • เป็นผู้จัดการทางด้านวิศวกรรมมาอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านการคำนวนงานเครื่องกล
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอื่นๆ
 • วิศวกรโรงงานประจำ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QA, QC, quality systems, non-conform product
 • Experience with whatever quality system
 • Excellent English - strong communication skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering
 • 7 years working experience as Quality or Process
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus, Medical Ins, Training program in Japan
 • High Technology Mechanical Machine Service
 • 3 – 7 yrs exp of Sales Engineer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years in a technical role in manufacturing
 • Skill in AutoCAD or similar CAD program
 • Control stock of spare production equipment

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 5 yrs exp. in Communication & Instrument
 • Experience in Co-generation, Power Plant
 • DCS Designing exp. is a must

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, 7 Years in Quality management
 • Knowledge in SAP, ISO certification, compliance
 • Ceramics, Glass, Rubber will be advantage

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineer
 • Electrical, Chemical, IE
 • Mechanics, Electronics, Chem., IE

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Language, Provident Fund, OT Pay
 • Construction Design & Maintenance Service
 • 1 - 3 yrs. exp. in Construction Company

23-Jul-17

 

Applied
 • คำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้าง
 • ถอดรายการวัสดุ และคำนวณน้ำหนัก
 • ตรวจสอบแบบเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง

23-Jul-17

 

Applied
 • ดำเนินการทางด้านการขายและการตลาดภายในประเทศ
 • ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

23-Jul-17

 

Applied
 • Experience in power plant in construction phrase
 • Able to work in Ratchaburi
 • Willing to work in contract job

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรม ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานควบคุมการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี

22-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วิศวกรเขียนแบบ / เครื่องกล / อุตสาหกรรม และ โยธา
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

22-Jul-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Permanent Staff
 • Salary : N/A
 • Minimum Education : Bachelor Degree

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Providing pre-sales technical assistance
 • Providing training and producing support material
 • Analyzing costs and sales

22-Jul-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 years experience in QA
 • Good Communication in English
 • Ceramic Science or Industrial Engineer.

21-Jul-17

 

Applied
 • Productivity improvement and control operation
 • Design and develop production process & equipment
 • Mechanical/ Production/ Industrial Engineer

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age 25-36 Years.
 • Machine software/Process & Industrial Engineer
 • Design New Model & Product Development/Analysis

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of working in production planning.
 • Good Communication in English
 • Degree with major in Industrial Engineer.

21-Jul-17

 

Applied
 • Knowledge in Process or Production Engineering.
 • To performing Prototype sample
 • Conduct Process Transfer to Operation

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

21-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Microsoft project, Primavera,
 • Project Planning, Scheduling, Engineering
 • Fluent communication in English

21-Jul-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Control Production Process
 • Continous improvement
 • Technical support

21-Jul-17

 

Applied

Design Engineer and R & D Engineer

Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Male or Famale age 22 - 27 years.
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering or rel
 • Good of computer literacy [ MS Office , Auto CAD ]

21-Jul-17

 

Applied
 • Having engineering and statistical knowledge
 • Creative Thinking Skill
 • Problem Solving and Decision Making Skill

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design mould for aluminium alloy wheels
 • Specialized software 3D models and drawing mould
 • Motivation salary package

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Control and corrective action process
 • Manages quality communications
 • Project initiatives and continuous improvement

21-Jul-17

 

Applied
 • Design product (Wheels) by software: CATIA, UG NX.
 • Motivation Saraly Package
 • Oversea development opportunities

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any engineering field relate
 • Process Procedure and Process quality Audit
 • Experience: 0-3 years

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Civil Engineer
 • Male age not more than 40 years old
 • Able to use English for communication

21-Jul-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied

QA Engineer

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • QA Engineer
 • Measurement Engineer
 • Electronic

21-Jul-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Possess knowledge of ISO9001 and ISO/TS 16949
 • Bachelor in Science or Engineering
 • Experience : 3-10 years in Quality Management

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering in Electrical
 • Experience in Electronics manufacturing
 • Good command of written and spoken English

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of plant manufacturing and process expert
 • Good Communication in English
 • Proven problem solving skills.

21-Jul-17

 

Applied
 • SAP and reliability experience
 • western culture, good english
 • food/meat/ fmcg industry experience

21-Jul-17

 

Applied
 • 10 years experience in Quality Management
 • Excellent English skill
 • Ceramic Science or Industrial Engineer.

21-Jul-17

 

Applied

Sales Engineer

WELLMEI (THAILAND) CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 47 ปี
 • Project handling & Mold project management
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • อายุ 23 – 25 ปี ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารคุณภาพ
 • เป็นผู้ผลักดันใหมีการทำกิจกรรม Kaizen

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
 • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล