• เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality only, Male, Age 30 years old up.
 • Holding a driving license.
 • Should have at least a basic command of English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction, BIM, MEP and AEC technologies
 • Experience in Solution Selling preferred
 • Travelling in Industrial Estate

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

APPLICATION ENGINEER (Pump Products)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Mechanical, electrical or hydraulic background
 • 3-5 years relevant experience with pump products
 • Technical knowledge and skills in pump products

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor or higher degree in Mechanical Engineer
 • 3 years of working experiences in Engineering
 • Work base Bangkok at Thai Gypsum building

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • used business executive summary programs, R/Scala
 • Friendly and can-do attitude, international-style
 • rationale, data mining, interpretation, statistics

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • One of the world's leading telecommunication
 • Experience in DevOps and Linux platform
 • Build a rich and rewarding career

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of the world's leading telecom companies
 • Strong knowledge and passion for data analysis
 • Rewarding career in an exciting industry

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of the world's leading telecommunication
 • Experience in DevOps and Linux platform
 • Build a rich and rewarding career

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Process Improvement Engineer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years’ experience on an industrial site
 • Process improvement experience
 • Be able to be mobile and open to missions abroad

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Industrial Sales experience
 • Experience sales and marketing with B2B business
 • Dealership Management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • minimum of 1 year's experience in the building
 • Knowledge of HVAC, plumbing and or factory
 • Excellent verbal and written communication skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managerial skill
 • High rise property management experience
 • Civil Engineer

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Metallurgical Engineering
 • Knowledge in Metallurgy and application
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

D SUBSIN HOLDING CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือวัด
 • ช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Development Engineer

D SUBSIN HOLDING CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network ,Cloud

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ddegree in in Electrical, Electronics
 • Setup and prepare for seminars and tradeshows
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Specialist, Process Engineer

Pandora Production Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Study, anaylyze, improve production process
 • Apply lean process to improve production process
 • 1-2 years of experiences in manufacturing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Application Engineer with 0-2 years experience
 • GPA 3.5/Electronic or Mechatronics Engineering
 • Strong computer and software programming skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied

วิศวกร

Future Engineering Consultants Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years working experience in System Engineer
 • Degree in Computer Engineer, Computer Science
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 22-25

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Certification of CCNP or CCIE
 • To perform network design and consulting
 • Strong skill and knowledge in Network Security

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged not over 30 years old.
 • Bachelor’s degree in in Electrical, Electronics
 • Good command of English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Backend Team - Engineer

Agoda Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Develop in Scala, C# or Java?
 • Interested in local or international candidates
 • Relocation and visa available for eligible persons

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years of experience in software development
 • Open to local and international candidates
 • Visa and relocation available for eligible persons

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical and Electrical
 • Data Center
 • Project Management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SERVICE ENGINEER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Degree of Engineering
 • 5 years’ experience in machine servicing
 • Able to travel and work extended hours

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SERVICE ENGINEER (BANGKOK BRANCH)

Alpha group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Age between 23 – 30 years old or above
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Minimum 1-2 years in Service Engineer Role

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 5-7 years of experience in Banking, Finance
 • Knowledge in windows and mobile platform

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer, IT related
 • JAVA Programming, Unix
 • New Grads are also welcome!

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Security Engineer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • IT Security Engineer
 • Minimum 5 years of experience
 • Chaengwattana Head Office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Engineer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor/Master’s degree in Computer related field
 • At least 3years of system administrator experience
 • Experienced in virtualized system and SAN

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

Max Value Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Integrity Engineer - Urgent!

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Integrity Experience
 • Engineering Background
 • Fluent in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT center business requirement, new project
 • Application & System monitoring, IT Operations
 • IT Project implementation, IT business requirement

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Solar panel, renewable energy
 • Strong experience in PVsyst
 • Able to use Auto CAD professionally

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Preferable FEMALE, Thai National Only
 • Experience in B2B Sales, selling Stamping
 • Able to travel within Thailand and overseas

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CNC, Machine tools,
 • metrology measuring instruments, sales,
 • Sales engineer, technical sales, direct sales

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Responsibility in security network products.
 • Implement/support security policy to our customer.
 • 1-5 years relevant working experience.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in Sales Engineer, Technical Sales
 • Exp selling Air Conditioner, Air Compressor
 • Good command of English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Career Development and Advancement Opportunities
 • 3 years experience in Software Testing Activities
 • Competitive Salary and Benefits Package

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Career development and advancement
 • Minimum 5 years experience in Software Development
 • Competitive compensation and benefits package

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 3 years experience in Software Development
 • Career development and advancement opportunities
 • Competitive compensation and benefits packages

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in construction business
 • Keep purchasing data and filling documents
 • Search for new material, suppliers

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical engineering
 • 5years of experience in structural construction
 • Mechanical Engineer with Construction’s business

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล