• B. Degree in Electrical Engineering or any related
 • Min 4-7 years of experience on electrical Products
 • Fluent in English with TOEIC 540 up

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electrical or Mechatronic Engineering
 • Min.10 years experience in Electrical, Electronics
 • Strong and solid experience in PLC programming

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • 2 to 5 years’ experience in electrical engineer
 • Experience in electrical engineering

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical, Electronics
 • Have engineering professional license
 • 1 - 3 years experienced in continuous processes

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (B.E.)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Electrical Engineering
 • 5 years experience on Electrical items development
 • Hands-on, Proactive and Fluent English

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • สามารถเชื่อม อาร์กอน / เชื่อมไฟฟ้าได้จะพิจารณา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor in Engineering of Electrical & Instrument
 • 0 - 2 years experience
 • Able to communicate in English

22-Jun-17

 

Applied
 • งานติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
 • งานติดตั้งสถานีไฟฟ้าแรงสูง
 • งานติดตั้งระบบโรงไฟฟ้า

20-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล