• ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • Engineering

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ งาน Infrastructure 10-15 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Civil,Engineer and piling and foundation
 • Bored Piles , concrete ,engineering licence
 • Bored Piles are circular piles made of concrete

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Challenging job
 • Salary : 18000 – 25000 Baht
 • Minimum Bachelor in Civil engineering

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience as civil engineer in EPC firm
 • Structural analysis programs
 • Bachelor’s degree of Civil Engineering

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Civil Engineer

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่วยกับงาน
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ก่อสร้างอาคารสูง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา ก่อสร้าง
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ประจำสำนักงาน(ปทุมธานี) หรือประจำ Site งานได้ทุกที

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 days working (Monday-Friday)
 • Qauterly Short Term Incentive Bonus Paymen Scheme
 • International Working Environment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Submitting daily project reporting
 • Supporting Project Manager with supervising
 • Coordinating with project related persons

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบแบบงานด้านโยธาได้
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป (มีใบ กว.สามัญ)
 • ประจำสำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Civil Project Engineer

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จัดทำแผนงาน
 • สั่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งทีมงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า
 • แบบงานก่อสร้าง (BOQ)
 • จัดทำเอกสารตั้งเบิกงวดงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบกำรณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้อย่างดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน
 • ตรวจสอบการจัดทำ Basic Design และ Detail Design
 • ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ โยธา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age 22-30 years old
 • degree in Electrical, Mechanical, or related
 • 1 year’s Automotive working experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อสร้า
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ขั้นตํ่า 3 ปี ในด้าน งานก่อสร้าง
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา ก่อสร้าง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BIM models to architectural layouts and structural
 • Tailoring the BIM standard as required
 • Training and managing structural team

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Civil Engineer
 • มีทักษะในการออกแบบและควบคุมงาน
 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 - 3 years experience in construction dr
 • Knowledge of construction estimating software an
 • Capability in using AutoCAD

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degreer in Engineering
 • Exp. 3 years in Oil & Gas or related field.
 • Civil / Mechanical / E&I / Process Engineer

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Civil Engineer

Able Success Co., Ltd.

ลาดกระบัง

 • ใช้โปรแกรม AutoCAD, Autodesk 3ds Max,
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม
 • อ่านแบบ การเขียนแบบด้าน สถาปัตยกรรม

29-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 3-5 ปี

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธา ก่อสร้าง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

29-May-17

 

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Join a dynamic team with growth opportunities

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุประมาณ 28-35 ปี
 • ดูแลงานติดตั้งกระจก ฉากกั้นอาบน้ำ

29-May-17

 

Applied
 • To respond to all Civil Engineering activities
 • Having Driving Identification Card.
 • Civil Construction license

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณืขั้นต่ำ 0-5 ปี ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง พูด อ่าน เขียน

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย , อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่หน่วยงาน ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง

29-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

29-May-17

 

Applied
 • วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานโครงสร้าง
 • เตรียมเเบบเเปลนรายงานก่อสร้าง จัดทำประมาณการวัสดุ
 • จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงาน

29-May-17

 

Applied
 • รับวิศวกรโยธา จบใหม่ / มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
 • ควบคุม ดูแล การใช้ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์-งานก่อสร้าง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทำงานต่างจังหวัดได้

28-May-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี-วิศวกรรมโยธา, ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ถอดแบบ, ถอดปริมาณ BOQ, ประมาณราคาได้,
 • ควบคุม,ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบ ตรวจสอบแบบโครงเหล็ก
 • คำนวณค่าโครงสร้างได้
 • ดูแลหน้างานก่อสร้างเป็นบางครั้งได้

27-May-17

 

Applied
 • Civil Engineer
 • Structure Engineer
 • Participation and contribution to the project

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PV Solar System Experienced
 • Excellent command in English (Speaking & Writing)
 • Ability to work in multi-national teams

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 - 3 ปี
 • เพศชายหญิง อายุ 24 - 45 ปี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบ กว.ระดับภาคี สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้และใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถออกหน้างานหรือต่างจังหวัดได้

26-May-17

 

Applied
 • ทำงานในส่วน โครงการก่อสร้าง
 • ออกแบบ ดีไซน์ และควบคุมงานก่อสร้าง
 • วางแผน และดำเนินงานร่วมกับทีม Subcontractors

26-May-17

 

Applied

Civil Engineer/วิศวกรโยธา

Mattel Bangkok Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Civil Engineer,1-3 years experienced
 • facility improvement,Factory project expansion
 • 6 wk days,provident fund, fix bonus, insurance

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล