• Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • Structure Cabling or IT Sales Experience.
 • Good command of English (spoken and written).

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

25-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

25-Apr-17

 

Applied
 • Data Center
 • Project Management
 • Telecommunication Projects

24-Apr-17

 

Applied
 • Data Center
 • Project Management
 • Telecommunication Projects

24-Apr-17

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Employment Type: Full-Time (5 day workings)
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล