• Data Center
 • Project Management
 • Telecommunication Projects

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, aged 28 – 35 years old
 • Degree in Electronics, Electrical Engineering
 • Have own car

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Telecommunication
 • 2 years of experience in the position
 • Good command of English is a must

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สามารถขับรถยนต์ได้ เเละมีใบขับขี่

23-Jun-17

 

Applied

Telecom Project Engineer

ELEWIT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
 • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล