• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาพร้อมใบประกาศ
 • สามารถทำงานโครงการก่อสร้่างได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

19-Jan-17

 

Applied
 • Automotive, Quality Tools , Six sigma , SPC, 8D
 • Quality Assurance, product quality
 • Stop production to correct quality problems

18-Jan-17

 

Applied
 • Preparing estimates, budgets, schedules
 • Coordinating design and construction activities
 • Reviewing & coordinating operational & maintenance

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 3-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

16-Jan-17

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • อสังหาริมทรัพย์
 • มีใบ ก.ว.

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล