• to work in Warm company and flexible atmosphere
 • High payment & High potential working
 • Be able to utilize your skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • งานออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลและควบคุมงานโครงการ (project)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี

25-Apr-17

 

Applied
 • Data Center
 • Project Management
 • Telecommunication Projects

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาพร้อมใบประกาศ
 • สามารถทำงานโครงการก่อสร้่างได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

24-Apr-17

 

Applied
 • International Environment
 • Strong Skill in Project Management (Manufacturing)
 • Attractive Salary Package & Benefit

21-Apr-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Report to Project Manager / Operation Manager
 • Product Installation and Service
 • Take charge of all the correspondence and filing

20-Apr-17

 

Applied
 • วิศวกรโยธา
 • อสังหาริมทรัพย์
 • มีใบ ก.ว.

05-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล