• Male, 25 years upwards
 • Degree in Electrical / Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in Mechanical Engineer
 • Follow up the technical problems
 • Support the service jobs in term of engineering

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรควบคุม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Mechanical.
 • 3-5 years of experience in Mechanical maintenance
 • Good command of written and spoken English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - สาชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 - 5 ปี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี.
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
 • Experience in Powerplant, good command in English

17-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • วิศวกรเครื่องกล
 • วิศวะ

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล