Mechanical Engineer Manager

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Mechanical Engineer
 • Licensed of Professional practice
 • Construction business

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Operation and Maintenance experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Precious Experience working in Trading Company
 • Willing to work in Small Medium Size Company
 • Opportunity to work in center of Bangkok

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MECHANICAL ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of mechanical work experience
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Aged 27 - 35 years old. Thai nationality

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • 2 years of experience, and good engineering knowle
 • Can be working in the site and be able to trave

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service Engineer (Mechanical)

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Maintenance Engineer
 • Service Engineer
 • Mechanical Engineering

21-Apr-17

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 5 years of work experience in Hydraulics
 • Experience selling Industrial Products through

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher degree in Civil
 • Highly motivated and enthusiastic
 • Computer skill in MS Office, Auto Cad is a must

21-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนงาน ควบคุมดูแลงานด้านระบบไฟฟ้า, ประปา
 • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ทำงานด้านเครื่องจักรกลอย่างน้อย 1 ปี
 • วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักร

20-Apr-17

 

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบเครื่องกล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมสาขาเครื่องกล

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาชปวช.- ปริญญาตรี
 • ขียนแบบ ออกแบบ วางแผน ระบบงานไฟฟ้า

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล