• เพศ ชาย อายุระหว่าง 22-36 ปี
 • มีความอดทน นละสามารถรับนรงกดดันได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Industrial engineering
 • Test capacity supply review (monthly & AOP)
 • Excellent in Excel, VBA and Linear Program is must

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานวิศวกรรมอุตสาหการ 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการแก้ปัญหา คิดเชิงวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ
 • รักการพัฒนา ทำงานเป็นทีม ประสานงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไปวุฒิป.ตรี ประสบการณ์ 2
 • ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถนำเสนอการปรัะบปรุงขั้น
 • ตอนและกระบวนการผลิตให้สันลงและมีประสิทธิภาพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Good command of English.
 • 2-3 knowledge or experience in OEE,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Methods Engineer
 • 5 years working experience
 • manufacturing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Industrial Engineer

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales Engineet
 • Construction
 • Mixed Industry

26-Mar-17

 

Applied
 • Age between 26 - 35 years old
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineer, IE
 • Good Command in English

26-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Mechanical, Environmental, or Industrial Engineer
 • 2 - 5 years exp of Project Selling, Industrial
 • Good command of English

25-Mar-17

THB35k - 70k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • degree and at least 8 -9 years of experience
 • develop applications with using C# .NET
 • develop applications with using SQL server tools

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Not over 30 yrs old, at least 2 year experienced
 • Attractive welfare, 5 working days/week
 • Challenge job!

24-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Coordinate industrial assemblies new construction
 • Instruct and supervise field service personnel
 • Work with the project leader and the customers

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 2 years of experiences in sales
 • Especially selling industrial machines

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineer (IE) Lean Kaizen
 • timemotion analysis MMR man-machine-materials flow
 • create standard footprint layout and develop ACAD

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineer
 • Production Engineer
 • IE

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning Systems
 • Experience for Industrial Engineer
 • Experience for SAP system

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Industrial Engineer
 • 5-6 years experiences in the assembly line
 • Project management skill is required

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide on-/off-site technical support
 • Have a license to work at Oil & Gas platforms
 • Able to travel in SE Asia for technical service

23-Mar-17

 

Applied
 • Experienced in PLC programming
 • Experienced in Vision, RFID, Network and sensors
 • Proficient in speaking and writing English

23-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมวิธีการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมเสิ้อผ้า,เครื่องหนัง

23-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนบริหารจัดการการผลิตน้ำ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • Performing maintenance set-up at the production
 • Preparing maintenance infrastructure
 • Supporting the manufacturing department

22-Mar-17

 

Applied
 • BA in Engineering (IE, ME, Instrument)
 • 0-4 years’ experience in process engineering
 • Good command of English

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical/ Electronics.
 • Ability to write program on Visual C++.
 • Good command of written and spoken English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์ ปรับปรุง

22-Mar-17

 

Applied
 • B.A./B.S./B.ENG, M.A./M.S./M.ENG.
 • Experience: 3-5 years
 • Studies and set up standard labor hours

22-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานในโรงงาน
 • วางแผน พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ชาย , หญิง

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาชปวช.- ปริญญาตรี
 • ขียนแบบ ออกแบบ วางแผน ระบบงานไฟฟ้า

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์การด้านการทำ TQM, KAIZEN
 • มีความรู้ ISO 9001, GMP, HACCP, BRC

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science, Engineering.
 • 0-8 years relevant supplier quality experience.
 • Experience in IQC/SQE.

21-Mar-17

 

Applied
 • To contribute many kinds of industry
 • To work in No.1 company of small industrial robot
 • To work in the company which increase sales

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics, Electrical, Mechatronics.
 • Good skill and knowledge in Quality Control.
 • 1-5 years of experience in Quality Engineer.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Higher in Industrial Engineer
 • Good management skills , team player
 • Good command of written and spoken English

21-Mar-17

 

Applied
 • JQuery, CSS, PHP, HTML
 • Test, Engineer, Computer Engineer
 • OS Windows, Linux, Sun

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience
 • Desire for organization and efficiency
 • Calculate and analyze production cost

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • chemical sales adhesive, dispensing system
 • electronics, industrial or automotive engineering
 • own car and able to travel up-country

01-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล