• เพศชาย / หญิง อายุ 25-32 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • Autocad / Solic work / Inventor

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • mechanical, electrical, electronics, mechatronics
 • design engineer
 • R&D engineer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma, Bachelor or Master Degree in Mechanical
 • 5 + years Engineering work experience in a manuf
 • Ability to use2D 3D CAD Engineering software eg.,

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Design Engineer

AZO Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good mechanical engineering skills
 • System design, mechanical design
 • Get familiar with mechanical process engineering

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge
 • Pride in your work
 • Strong team worker and communication

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in mechanical engineering
 • 3+ years of experience of boilers and auxiliary
 • Good command of written and spoken English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering design for Electronic of automotive
 • Bachelor Degree in field of Electrical Engineering
 • CATIA program (must), CAD-CAM, 2D and 3D Design

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering design for interior of automotive part
 • Experience in Engineering Design; Car Interior
 • Able to operate CATIA program (must), cad+cam

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design Engineer
 • packaging development programs
 • bill of materials of packaging

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • >2 years of Engineering System Design Engineer
 • Strong LEED Knowledge and Practice/submission
 • Good Command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expert 3D-CAD, preferably Unigraphics
 • Familiar with complex mechanical product design
 • Expert layout and tolerancing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Civil , Structural
 • 5 years of working experience Civil & Structural
 • prepare conceptual design, bidding

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree: Bachelor's Degree
 • Experienced in using CATIA V5
 • Experienced in related fields from design,manufac

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Design Engineer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Mechanical Engineering.
 • Strong experience in Autocad and SolidWorks.
 • Good oral communication skills in English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development of high pressure pumps for GDI
 • Bachelor’s degree only in combination with thesis
 • Knowledge 3D-CAD, preferably Unigraphics, SAP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3-4 mths, Transportation, Medical Insurance
 • Manufacturing of Plastic Injection Molding
 • 2 - 5yrs exp of Design Engineer for Molding

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, not over 28 years old
 • Bachelor or Master Degree in Computer Engineer
 • Fresh graduate or 1 year experience in related

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design Engineer
 • Good command in English
 • 3 Years in Engineering Design

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering, Mechanical
 • 3-5 years of experience in Semiconductor
 • Good command of English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design logic in FPGA by using VHDL / Verilog
 • Validate design by simulation & run on real board
 • Migrate IP cores to run on many FPGA boards

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MSc or BSc in Mechanical Engineering
 • Mechanical drawing knowledge and GD&T
 • Maintain ISO9001:2015 system

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old, Thai nationality
 • 0-5 years experience in Products Design / R&D
 • Bachelor's in Electrical or Mechanical Engineer.

22-Jun-17

 

Applied
 • ออกแบบพื้นฐานไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • เขียนแบบ/ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 2D,3D

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบอาคาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil engineering
 • Able to use AutoCAD and sketch up programs
 • Able to communication in English

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Set-up detail projects schedule at component level
 • Track the component project schedule
 • Manage and ensure new component release

22-Jun-17

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา รัะดับ ปวส - ปริญญาตรีสาขาวศิวกรรม
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล และ กัด
 • สามารถเขียนโปรแกรม Auto cad

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design FPGA
 • Verilog HDL or VHDL
 • DDR2, HS USB 2.0, 10 MSPS ADC, SD-card interfacing

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience of Automation, ERP Integration
 • Bachelor Degree in Engineering - Electrical
 • Good communication skill in English

22-Jun-17

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Thai nationality
 • Structural Engineer with Master Degree
 • 3 to 8 years’ experience since graduation

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในงานออกแบบ , ติดตั้ง 1-5 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

22-Jun-17

 

Applied
 • Electrical Design Engineer
 • Experience in Design field.
 • TOEIC > 550

22-Jun-17

 

Applied
 • To work with one of the leading Turnkey Solution
 • To work and coordinate with local team
 • Convenient location and good working environment

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age not over 30 years old
 • Degree in Engineering
 • 1-3 Years in Engineering Design(R&D field)

21-Jun-17

 

Applied
 • Global textiles manufacturer
 • Lead Design Engineer job
 • Technical management role

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive engineer
 • Mechanical Engineer
 • Toeic more than 550

21-Jun-17

 

Applied
 • Mold and Die Engineer
 • Tool and Die Engineering
 • SCG หางาน สมัครงาน

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสิงแวดล้อมหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

 

Applied
 • เขียนแบบ
 • ปวช.-ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD

21-Jun-17

THB13k - 16k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Prepare the information of Sales Quotation
 • Prepare the cable design and Manufacturing Guide
 • Design new products as per customer’s requirements

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบโครงสร้าง 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

21-Jun-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female or male, Thai nationality, aged 28- 32
 • 5 years of experience in mechanical design
 • Bachelor or higher in Mechanical Engineering

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Electrical
 • Experience for basic electronics knowledge.
 • Auto CAD(3D),CATIA, Cabling Designer

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Male
 • 2 years in Electrical drawing, good of English
 • AutoCAD 2D skill, SOLIDWORKS, INVENTOR and PLC

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 8 years of experience in machine design.
 • Excellence in CAD - AutoCAD, Solidwork
 • Mechanical Engineering

20-Jun-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล