• ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
 • Drawing / design circuits using Auto-Cad
 • calculate the size of electric device specificatio

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical Engineering
 • Min 2 -10 years' experience for buildings in MEP
 • Must have the desire to contribute

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female / age : not over 40 years old
 • At least 3 years experience as sales
 • Advantage : Japanese skill (N3,N4)

24-Jul-17

 

Applied
 • Electrical
 • Switchgear
 • AutoCAD 2D/3D, SolidWorks 2D/3D and PLC

23-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบพื้นฐานไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • เขียนแบบ/ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 2D,3D

22-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • 2+ years’ experience in Electrical Engineering
 • Good technical computer skills

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in EGAT/MEA/PEA substation projects
 • Strong knowledge of Electrical Engineering Design
 • able to interact with client's design team

21-Jul-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
 • ประสบการณ์0-3 ปี ในสายงานเขียนแบบ

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Electrical Engineering
 • Perform circuit design using AutoCAD/Solid Works
 • Knowledge in 2D, 3D AutoCAD

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการในการออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้า

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล