• มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบโครงสร้าง

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 years of working experience in Civil
 • Good communication in English
 • Able to use analysis and design softwares

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Civil , Structural
 • 5 years of working experience Civil & Structural
 • prepare conceptual design, bidding

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil engineering
 • Able to use AutoCAD and sketch up programs
 • Able to communication in English

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior level technical design and project mgt. exp
 • Capability in tendering would be an advantage
 • professional development of the engineering team

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้าง
 • ถอดรายการวัสดุ และคำนวณน้ำหนัก
 • ตรวจสอบแบบเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง

23-Jul-17

 

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบอาคาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล