• ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering,Software Engi
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่
  • มีประสบการณ์ใช้งาน Quick Test, ใช้ command Unix

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s Degree in Engineering or equivalent
  • Strong leadership, organizing and analytical skill
  • Minimum 3 years’ working experience

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree in Information Technology, Computer Science
  • Thai national only, age 25-35 years old
  • 1 year of working experience on test automation

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล