• Male with Bachelor’s Degree in Engineering
 • Good knowledge in API standards and ASME
 • Good knowledge to using in Solidworks and AutoCAD

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work in long history Japanese company
 • Opportunity to utilize your engineering skill
 • Work in company which have a good benefit

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in Oil & Gas and Petrochemical Industry
 • Knowledge of Rotating Equipment

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Instrument, Electrical or Chemical
 • 1-5 years of experience in Scada connection
 • Good communication both spoken and written English

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Engineering and Service Engineer
 • Knowledge about the products and services
 • experience of service Engineer (Mechanica)

18-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • Electrical or mechanical back-ground/experience
 • Good command in English for speaking
 • Valid driving license

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 28-35, BE. Electrical or related field.
 • Has experience in Maintennace or Service Engineer.
 • Has skill in PLC Mitsubishi and English speaking.

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ,ไฟฟ้า
 • ผ่านงานปั้มน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล