• เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Preferable in 25 - 35 years old
 • Degree in Mechanical / Instrument Engineer
 • Knowledge of ISO 9000/50000

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Maintenance Engineer

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Draft drawing
 • Preventive Maintenance M/C plan
 • expense

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Experience in Equipment or Maintenance engineer
 • Has a skill in PLC, Cad drawing and six sigma

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years’ experience in hands-on maintenance
 • Degree in Electrical and/or Mechanical Engineering
 • A good team player and communicator

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 3-5 years experience in maintenance function
 • Understanding in PLC and troubleshooting
 • Good command communication in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1-3 years working experiences
 • Male, Thai nationality, Age 25-35
 • To install machinery equipment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 25 years old up. Thai nationality.
 • At least 5 years’ experience in a maintenance role
 • Well understanding in AutoCAD or Autodesk for line

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Performing maintenance set-up at the production
 • Preparing maintenance infrastructure
 • Supporting the manufacturing department

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Supervise the SIG outdoor team
 • Provide technical advice and service

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age between 21-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Min 1-3 years’ experience in Electricity

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Good command in English and presentation skill
 • Have knowledge in GMP,HACCP,ISO

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in engineering skill, maintenance
 • Knowledgeable of occupational safety requirements
 • Excellent people management skills

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Power Engineering.
 • Well preventive maintenance plan & organize.
 • Knowledge of PLC programing is a plus.

22-Feb-17

 

Applied
 • precision injection molding industrial
 • Sales Manager
 • Marketing P&L

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • มีความรู้ด้าน Electrical เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Implement corrective, preventive and predictive
 • Monitor, upgrade and evaluate performance
 • Ensure availability of spare parts of production

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 30-40 years old
 • Bachelor ‘s degree in Electrical Engineer
 • 3 year Maintenance function or Electrical Services

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths,Med Ins,Prvd F,OT Pay,Transp,Full Attd
 • International Manufacturing Machinery Trading Co.
 • Exp. in Maintenance / Service Engineer

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's in Electrical/Electronic Engineering
 • 2 years experienced in electrical engineering
 • Effective analytical and problem solving skills

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanincal Engineering
 • >3 years of engineering works in manufacturing
 • Preventive maintenance

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Engineer /Japanese Company

Aspark Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Diploma or Bachelor's Degree in Electrical
 • Ability to check and write the PLC
 • Experience on CNC more than 3 year

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan and implement Preventive Maintenance
 • Supervise staff to new technique maintenance
 • Support factory utility and facility systems

22-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จากัดเพศ
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรง / PM
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล

22-Feb-17

 

Applied
 • สามารถถอดแบบ ถอดราคาได้
 • ซ่อมแซมงานอาคาร โรงงาน ทั้งหมด
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา

22-Feb-17

 

Applied
 • Male, 28-32 years old. BE. of Mechanical.
 • Has experience in Maintennace over 4 year.
 • Knowledge on milling m/c, grinding m/c, lath, assy

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี (วศบ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

21-Feb-17

 

Applied
 • 5 years experiences in Facilities management
 • Degree or higher in Mechanical or Electrical
 • Good command of English and computer literacy

21-Feb-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or equivalent
 • Minimum 3 years of relevant working experience
 • Manage team of technical staff

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • Minimum 1-3 years of relevant working experience
 • Good command of English both written & spoken

21-Feb-17

 

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

21-Feb-17

 

Applied
 • Mechanical, Electrical Degree & TOEIC 450 up
 • Able todiagnosis maintenance breakdown and monitor
 • Knowledge in Hydraulic and Pneumatic System

21-Feb-17

 

Applied
 • Good command of speaking and writing in English
 • At least 4 years
 • Knowledge of technique in preventive maintenances.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Engineer

STC NICCA CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Plan, organize maintenance system
 • Monitor Production plan & environmental activities
 • Improve preventive management system

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 18 to 30 year
 • Degree in Electrical, Electromechanical
 • Have experience 0 - 2 Years

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป จบระดับ ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม

21-Feb-17

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • วิศวกรเครื่องกล
 • วิศวะ

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years
 • Can work at Ayutthaya

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great opportunity in famous projects
 • At least 3 years experiences.
 • Willing to learn more to develop your skill.

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance E&I Engineer
 • Good command of English communication
 • Project Management skill

20-Feb-17

 

Applied
 • Experience over 5 years in maintenance field
 • Can communicate in Business English
 • Working Place : Eastern Seaboard Rayong

20-Feb-17

 

Applied
 • Execute installation tasks, assembling machines
 • Execute preventive maintenance activities
 • Able to travel upon business required

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Engineer/Project Engineer (Kalasin Based)

Thai Wah Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 3-5 years work experience in maintenance
 • Good command of written and spoken in English.

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
 • ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,

20-Feb-17

 

Applied

SENIOR MECHANICAL ENGINEER (MAINTENANCE)

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai Nationality
 • Degree required in Mechanical Engineering
 • Good command in English

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance Engineer
 • Mechanical Engineer
 • Electrical Engineer

18-Feb-17

 

Applied
 • 1 - 2 years in network maintenance, engineering
 • Good knowledge of Routing, LAN/WAN, Networking
 • Cisco Certificate: CCNA, CCNP will be advantage

18-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล