• Maintenance Engineer
 • PLC program, omron , mitsu
 • TPM , PM , Predictive maintenance, machine

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Setup machine’s preventive maintenance
 • Perform machine preventive maintenance,calibration
 • Repair and fix the machine problem

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

26-May-17

 

Applied
 • BA. in mechanical or electrical Engineer
 • Five years in industrial maintenance
 • Good command in English

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง
 • มีใบผ่านงาน หรือหนังสือรับรองการทำงานอย่างน้อย 5 ป

25-May-17

 

Applied
 • Setting up machine preventive maintenance
 • Supervising all maintenance technicians
 • Male, aged over 30 years old

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree (or Higher) in Machanical Engineering
 • 7 years experience in Machine Maintenance
 • Good command in English

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล