• เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plans and prepares production schedules
 • Analyze inventory by verifying from forecasts
 • Evaluate supplier (manufacturer)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age between 25 - 30 years old
 • At least 3 years working experience
 • Bachelor's Degree in Engineering, Logistics

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผนการผลิตสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย
 • ตรวจสอบรายงานผลการผลิตเทียบกับแผนผลิต
 • ควบคุมและวางแผนความเคลื่อนไหวของสต๊อกสินค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production Planning/Purchasing/Plastic part
 • Fast pace environment
 • Strong leadership with good English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • หน้าที่รับผิดชอบ การวางแผนการผลิต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านปิโตรเลียมหรือน้ำมันหล่อลื่น
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานได้เป็นอย่างดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Gender : Male or Female
 • Age : 25 - 30 years
 • Bachelor's Degree (Prefer Engineering)

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning manager/ Production Planning Manager
 • Food Manufacturing / FMCG
 • Good English communication

27-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Production and Material Planning.
 • Bachelor's degree in Engineering field.
 • Analytical skills , Coordinating skill

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated Bachelor’s degree in Engineering
 • 3-5 years or more working experienced in Planning.
 • Good English language skills.

27-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • จัดทำสรุปรายงานผลการผลิต
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Inventory Management (Material Planning Section)
 • To manage Inventory Stock Holdings & Turn Days
 • To Evaluate on the Inventory Stock for Stock

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in business administration
 • At least 3 - 5 years solid working experiences
 • Good knowledge of Supply Chain

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท สาขา IE, supply chain management
 • ประสบการณ์วางแผนและควบคุมการผลิตอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเป็นผู้นำ, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารกำลังการผลิต วัตถุดิบ คน เครื่องจักร
 • วางแผนและติดตามการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ในด้านวางแผนการผลิต 2-3 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิต 15 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้
 • สามารถอ่านแบบได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Age : 35-40,Male or Female
 • Bachelor or Master degree in Mechanical Engineerin
 • Excellent in english, Toeic 700

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree Industrial Technology
 • Good English communication and Analytical skills.
 • Responsible for material planning for Raw Material

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in the functional area of SAP PP
 • Good in Training Skill
 • Good personality and Good presentation

26-Apr-17

 

Applied
 • At least 1-2 years working experience of prior pro
 • Plan to purchase the raw materials, quantity
 • Having working Experience and knowledge of Visual

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality.
 • 5 years+ in planning planning and process control
 • Be able to work in Chachoensao.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in planning
 • Bachelor’s Degree
 • Excellent English and computer proficiency.

25-Apr-17

 

Applied
 • ผลิตงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

25-Apr-17

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

25-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตที่ผ่านมา

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 45 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning, Material Planning
 • Production Planning, Production Control
 • Scheduler

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Knowledge in SAP
 • Knowledge in ISO 9001:2000

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Age 25-35 years old.
 • Degree in MBA, Statistic, IE Engineer.
 • Experience 2-5 years in Production Planing.

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Logistic
 • 5 years’ experience in Logistic & PPC
 • Supervise the work of logistic specialist and plan

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในเกี่ยวกับด้านการผลิต
 • ปวช. - ปริญญาตรี

24-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส เทคนิคอุตสหกรรม
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

24-Apr-17

 

Applied
 • To coordinated production for production plan
 • 5-7 years working experience in Planning
 • Good command of spoken and written English

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • ควบคุมวัตถุดิบในการผลิต
 • ควบคุมเซฟตี้่สต็อค

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานวางแผน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการผลิต กำหนดการเรียกเข้าวัตถุดิบ
 • คำนวณหาปริมาณความต้องการของวัตถุดิบที่ต้องใช้
 • เปิดใบขอซื้อวัตถุดิบ

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรม อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • เคยทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in logistics, supply chain management.
 • 3-5 years in Production planning and control.
 • Knowledge of advanced excel is preferable.

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Co-operation planning, Material control
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • Follow up customer service, Production planning

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล