• มีประสบการณ์การวิเคราะห์ตัวเลขหรือยอดขาย
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนงานขาย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Age not over 28 years
 • 2-5 years experience in Logistic Function
 • Degree in Logistic, Business Administration

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • At least 5 years, experience
 • Experience in knowledge of Sale , Operation

13-Jan-17

 

Applied
 • Digital Media
 • Planning
 • Media Strategy

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Finance and Banking
 • Experience in Sales Planning.
 • Strong interpersonal skills with good at problem

12-Jan-17

 

Applied
 • sales or marketing analysis
 • 5 years working experience
 • strategic management, or auto finance industry

12-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Sales Planning in automotive busines
 • Master's degree in Business, Marketing, Economics
 • Strong analytical, numerical and logical skills

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales planning, production forecast
 • inventory control, sales forecast, domestic market
 • SAP system

11-Jan-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • 5 years in planning, 3 years in management
 • Computer literacy (MS Office, SAP or other MRP)

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform in-depth analysis for the consolidation
 • Manage the development of sale training strategy
 • Experience in Sales Training

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

10-Jan-17

 

Applied
 • Male or female age between 25-30
 • Degree or Higher in marketing or any related field
 • experience in Marketing,Planning or Data Analyzing

10-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล