• ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • Japanese Interpreter
 • สอบวัดระดับผ่าน N2 ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female age 22-30 ,Bachelor in related field
 • Fresh Welcome/ Some exp.as Interpreter, Translator
 • 25,000 - 35,000 + 7 months bonus

25-Feb-17

 

Applied
 • To work in one of famous Japanese car
 • To work with the top management person from Japan
 • Opportunity to improve Japanese skill

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in one of famous Japanese car
 • To work with the top management person from Japan
 • Opportunity to improve Japanese skill

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in new setup company
 • Working location is convenience for transportation
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Good command of Japanese (Level N2 above)
 • Experience in Translator & Secretary

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Translate JP language and written into Thai & Eng
 • Experienced in Japanese Translation into Thai
 • Support administration task to JP management

25-Feb-17

 

Applied
 • To Provide optimal interpretation and translation
 • To translate the language communication & document
 • Bachelor’s Degree in Business or any fields

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย , อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ( ในสาขาที่เกี่ยวข้อง )
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นได้ ระดับ 3

25-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work in global company that aims
 • Able to work in the company listed
 • Able to work in company that do business

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales support and Interpreter (JLPT N3up)
 • Interpret(support) to Japanese and Thai
 • Translate into Japanese or Thai

24-Feb-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N5-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Nationality : Thai /Female, age not over 35 years
 • Good command in English (TOEIC 600 up)/JLPT N2 up
 • Have experience about Automotive or Factory field

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To support about language communication
 • Supplier patrol activity
 • Bachelor degree in any field

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proceed by follow the policy and regulation
 • Proceed by following and safety function
 • Planning, Control and preparing reports

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can communicate with Korean person
 • Can work well under pressure
 • Service mind

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to utilize your interpretation skills to expand
 • to obtain a deep knowledge of machine tools, etc.
 • to use your Japanese language

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 24-35 years old.
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2 N1
 • Welcome new graduated

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in Japanese & English
 • At least 2 years experience in related field.
 • Interpret duty in factory.

24-Feb-17

 

Applied
 • At least 1 year experience in related field.
 • Translate during the production meeting.
 • Translate the concerned document

24-Feb-17

 

Applied
 • Must have experiences in selling IT products
 • Minimum 2 years working experiences
 • Good command in Japanese Language(N2)

24-Feb-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good Command in English
 • Able to work in shifts
 • Thai nationality

24-Feb-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Japanese Interpreter

OSG Thai Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Female with good health
 • Japanese language proficiency test in Level 2
 • Working at Wellgrow Industrial Estate

24-Feb-17

 

Applied
 • Male , Age 23-30 years old
 • Bachelor degreeinElectrical Engineering
 • Good command of English

24-Feb-17

 

Applied
 • Can communicate with Korean person
 • Can work well under pressure
 • Service mind

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age 25-35, Bachelor degree in Japanese
 • Interested in Social Network, Online Market
 • Good English , Japanese speaking JLPT N3~N1

23-Feb-17

 

Applied
 • Preparing various production documents.
 • Inputting data into the system.
 • Interpreting in meetings for Japanese Management

23-Feb-17

 

Applied
 • ล่าม, แปลงานภาษาไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นดี
 • พิมพ์ดีดภาษาญี่ปุ่นได้

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระบบ JLPT 2 ขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Diploma and above degree, major in Chinese.
 • Fluent Chinese with speak and write, Thailand loca
 • Patient and carefully, be good at microsoft ware

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แปลเอกสารภาษา ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
 • สามารถใช้ภาษารัสเซียได้
 • เพศหญิง อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Degree in Japanese or any related fields
 • 1 - 3 years working experience in Japanese firm

23-Feb-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in interpreter
 • Good command in English and Japanese
 • Good communication skill and cooperative

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary and Interpreter

Synergetic Auto Performance Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Perform a variety of secretarial, administrative
 • 1-3 years work experience
 • as an Executive Secretary

23-Feb-17

 

Applied
 • Male / female 30 years up.
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Experience more than 2 years in Japanese Automotiv

23-Feb-17

 

Applied
 • Japanese Certificate Level 1-3
 • Experiences in interpreter and coordinator
 • Good English Communication

23-Feb-17

 

Applied
 • เป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษาจีน (ช่าง/เครื่องจักร)
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • JLPT level 3 with basic in English
 • 5-7 years as translator of Japanese plant.
 • Able to work in Amatanakorn-Chonburi

23-Feb-17

 

Applied
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารจากไทย-ญี่ปุ่น
 • เป็นล่ามในสายการผลิต
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านภาษาญี่ปุ่น

23-Feb-17

 

Applied
 • Male and Female with JLPT N3
 • Bachelor degree in any fields
 • Used to study in Japan at least 1 year

22-Feb-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • Good command in English
 • Living nearby company will advantage.

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น ไทย
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาภาญาญี่ปึ่น
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 N3 N2 N 1

22-Feb-17

 

Applied
 • Good English or Japanese JLPT N3 - N1
 • Translate documents from Thai <-> Japanese
 • Coordinate between Japanese and Thai staffs

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่องานต่างประเทศไต้หวัน และประเทศจีน แปลเอกสาร
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาจีนกลางได้
 • ปวส.-ปริญญาตรี

22-Feb-17

 

Applied
 • Willing to work with new set up company
 • Be able to learn the business from Japan
 • Develop your skill into business level

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Won various awards in terms of engineering
 • Opportunity to utilize Japanese skill
 • To work in trustworthy and reliable company

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ป่นได้ดี และ แปลเอกสารที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานล่าม

22-Feb-17

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล