• สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี (N2ขึ้นไป)
 • ซับพอร์ทคนญี่ปุ่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Japanese or any related fields
 • 2 - 5 years working experience as Interpreter

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 22 - 25 years old.
 • New Graduate also welcome
 • Japanese Certificate N2

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • JLPT N2 or higher
 • Also possess good English skill
 • Work with a well-known automotive company

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age 22-30 ,Bachelor in related field
 • Fresh Welcome/ Some exp.as Interpreter, Translator
 • 25,000 - 35,000 + 7 months bonus

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารจากไทย-ญี่ปุ่น
 • เป็นล่ามในสายการผลิต
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านภาษาญี่ปุ่น

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, male or female
 • Bachelor's degree in Japanese
 • New graduate are welcome

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Japanese
 • JLPT
 • Interpreter

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Male / Female, age between 23-30 years old
 • Have exp.as Interpreter or in Japanese Company
 • Location : Bangkok, Samut Prakarn and Rayong

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Japanese Language
 • Have an experience in Factory 2 years
 • Having an experience in Interpreter

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female 25-35, Bachelor degree in Japanese
 • Exp. in Interpreter , JLPT N2- N1
 • THB 30,000 - 45,000+++

16-Jan-17

 

Applied
 • Female, age 25 - 30 years old.
 • At least 1 years experience
 • Japanese Certificate N1 or N2

16-Jan-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, age 25 - 35 years old.
 • At least experience 2 years
 • Japanese Certificate N1 or N2

16-Jan-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, Age between 24-35 years old
 • JLPT at level 1-2 is prefer
 • Minimum 1-3 years experience in a related field

16-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Japanese Interpreter

A-Link Recruitment Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Male or Female, age 25 - 40 years old.
 • Bachelor Degree in Arts, Japanese,or related field
 • At least 2-3 years experience

16-Jan-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, age 28 - 35 years old.
 • Bachelor Degree in Japanese or related field
 • Japanese Certificate N2

16-Jan-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านแปลภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อย 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาญี่ปุ่น
 • แปลภาษา ทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

16-Jan-17

 

Applied
 • Japanese Level N2
 • At least 1-2 years’ experience in Translator/Int
 • IT Project Department

16-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, age between 32 - 48 years old
 • Good Command in English and Japanese N1 only !!
 • Con work under high pressure

16-Jan-17

 

Applied
 • Thai Female, Male, age 23-35 years old
 • Knowledge in automotive parts, manufacturing
 • Good command in Japanese (N1-N2)

16-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Japanese interpreter.
 • Certificated Japanese Language Level N1 or N2.
 • Bachelor’s degree or higher in any related field.

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • โบนัสประจำปี
 • มีรถรับส่ง

16-Jan-17

 

Applied
 • Male/ Female 25-35, Bachelor degree in Japanese
 • Exp. in Interpreter , JLPT N2- N1
 • THB 40,000 - 60,000+++

16-Jan-17

 

Applied
 • Male/ Female age 28-32 ,Bachelor in related field
 • JLPT N2- N1, 30K - 45K ,Good in Japanese & English
 • Fresh graduated also welcome

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Art in Japanese
 • Japanese language proficiency test level L2 or N2
 • Strong Japanese-English language

16-Jan-17

 

Applied
 • Willing to work with new set up company
 • Be able to learn the business from Japan
 • Develop your skill into business level

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Won various awards in terms of engineering
 • Opportunity to utilize Japanese skill
 • To work in trustworthy and reliable company

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work with new set up company
 • Able to learn the business from Japan
 • Able to use Japanese skill and develop your skill

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Management, Administration
 • Experience as an Executive Secretary
 • Good command of Business English

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Interpreter
 • Business Development
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น

16-Jan-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/ Female age 22-35 ,Bachelor in related field
 • JLPT N3- N1, 20K - 50K
 • BTS &MRT/ Mon - Fri (08:30-17:30)

16-Jan-17

 

Applied
 • To have responsibility for Japanese Interpreter
 • To do others related jobs as assigned by Manager
 • To support of conferences and business meetings

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถภาษาญี่ปุ่น ได้เป็นอย่างดีมาก (N1-N2)
 • มีประสบการณ์ล่าม
 • สามารเดินทางไปต่างประเทศและเริ่มงานได้ 1 กพ. 2560

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Nationality : Thai /Female, age not over 35 years
 • Good command in English (TOEIC 600 up)/JLPT N2 up
 • Have experience about Automotive or Factory field

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • แปลภาษาญี่ปุ่น-เป็นภาษาไทยได้ ระดับ N 3
 • มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Medical Insurance, Language Allowance
 • Material Storage Box Manufacturing
 • 1yrs exp of Japanese interpreter

15-Jan-17

 

Applied
 • Bonus, Medical Insurance, Language Allowance
 • Garment, Textile Products Manufacturing
 • 0 – 5yrs exp of production line interpreter

15-Jan-17

 

Applied
 • Bonus 2-3 mths, Medical Insurance, Position Allw
 • Construction Material Products Trading
 • 3yrs, exp, in Japanese interpreter

15-Jan-17

 

Applied
 • Coordinate between Japanese and Thai staff
 • Translate document and meeting
 • Take responsibilities in Production control

15-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, 25 - 40 years old
 • Interpretation, Translation
 • Experienced in Japanese Company

14-Jan-17

 

Applied
 • Japanese, Interpreter, Secretary
 • Female, Rojana, Electronics
 • Translator, JLPT2, Ayutthaya

13-Jan-17

 

Applied
 • Can communicate between Japanese and Thai Staff
 • Translate the document from Thai language
 • Interpreter between Thai staff and Japanese staff

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age between 25-35 years old
 • Japanese Language Proficiency Test at level 1-2
 • Good command of both written and spoken english

13-Jan-17

 

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • หางานภาษาญี่ปุ่น

13-Jan-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Handle any support of administration section
 • Good command of Japanese language proficiency
 • Female, Age between 25-35 years old

13-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, age 25 - 35 years old.
 • At least experience 1-2 years
 • Japanese Certificate N1 or N2

12-Jan-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารและการสื่อสาร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 5 years working experience as Interpreter
 • Bachelor Degree in Japanese or any related fields
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 22-27

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Japanese Interpreter

OSG Thai Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Female with good health
 • Japanese language proficiency test in Level 2
 • Working at Wellgrow Industrial Estate

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล