• คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในสถาบันการเงิน
  • ประสบการณ์ด้าน IT Audit จะได้รับการพิจารณา

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • IT Audit
  • Internal Audit
  • Digital Audit

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล