• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Industrial Design or Mechanical Engineering
 • Knowledge of Quality Assurance techniques
 • Fluent in both written and spoken English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PRODUCT DEVELOPMENT COORDINATOR

Salamander Jewelry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor degree in any field
 • Working experience in Planning/Coordinating
 • -

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in new product development
 • Applicable practical statistics skills/background.
 • Good command of written and spoken English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences
 • 1-2 years experience in product development
 • 1-2 years experience in health care product

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • auto insurance product management and development
 • product marketing,auto insurance marketing
 • develop product strategic &tactical recommendation

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive Industry plant in Rayong
 • Hight benefits
 • Manufacturing #Design #R&D

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทหรือตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

25-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age not exceed 30
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

25-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • New Product Development Manager
 • Minimum 5 yrs of experience in R&D seafood inustry
 • Competitive package

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถหาข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับงานออกแบบ และเขียนแบบได้
 • สามารถเคลียร์แบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างดี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย หรือ หญิง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีปานกลาง

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขา การเงิน
 • สามารถใช้ MS Excel ในระดับดีมาก

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านขนมปัง
 • ประจำโรงงานบางปู
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
 • มีความรู้กฎหมายผังเมือง

24-Feb-17

 

Applied
 • At least 1 year experience
 • Science based/Food science degree is preferable
 • Salary negotiable

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Extensive experience in Commercial buying
 • Extensive marketing experience
 • Understanding of Thailand’s Retail business

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in food technology or food science
 • Experienced 4-5 years in R&D of food industry
 • Support Quality System ISO 9001

24-Feb-17

 

Applied
 • พศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 8 years in marketing function in hire purchase
 • Detail oriented, good analytical skill

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม , วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors in Fashion Design or related fields
 • 8 years experience in Fashion and Design
 • Strong management experience

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan and execute Digital Platform
 • Lead the team to enhance digital banking services
 • knowledge in technology of electronic banking

23-Feb-17

 

Applied
 • At least 3 years in Managerial level
 • experience in Cosmetic or Personal care industry
 • Experience with ERP is required

23-Feb-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Familiarity with fabric merchandise or textile.
 • Develop bags or accessories and fashion products
 • Start working immediately is an advantage

23-Feb-17

 

Applied
 • B.Eng in Mechanical, Industrial, Electronic
 • Good knowledge of Project Management
 • Good command of spoken and written English

23-Feb-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Opportunity to promote to management level
 • Fresh gradute / 1-2 years working experience
 • Opportunity to have training at oversea

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • -มีประสบการณ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • -มีประสบการณ์ในการบริหารบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • กำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม
 • รับผิดชอบแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
 • วิเคราะห์และติดตามยอดขายหลังจาก ผลิตภัณฑ์ใหม่

23-Feb-17

 

Applied
 • system analysis, dynamics, test methods and system
 • MATLAB, Famous
 • Knowledge on fluid dynamics, electronics

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master’s degree in Chemistry
 • 3 years experience in related field
 • Thai Nationality, Male / Female 25 years old up

22-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female age over 22 years old
 • degree of higher in related field
 • Good communicator Team Player

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in IT , Finance ,Accounting
 • Ability to multitask and work under pressure
 • Excellent English speaking, reading and writing

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Computer Sciences
 • 1-2 years working experiences in product developme

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • new product development of non-life insurance
 • Applicable practical statistics skills/background
 • Good skill in policy wording in Thai and English

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Computer Engineering
 • Experience in programming with C# .Net
 • Basic RDBMS or Database design (T-SQL)

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product development experience
 • Exp in payment services, Online Acquiring Bank
 • Payment gateway, eBPP, DCB, eWallet ,EDC, mPos

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Computer engineering, Computer
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Administra
 • 7 years marketing experience in Life/Non Life
 • Good interpersonal relations and good communicatio

21-Feb-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • Minimum 3 years of working experience
 • Experience in Personal Line product

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

21-Feb-17

 

Applied
 • Responsibe for collaborating with licensees
 • 3-5 years related professional work experience
 • Proactively manage the local product and packaging

21-Feb-17

 

Applied
 • 2 years experiences in business development duties
 • Drive the overall in marketing strategic plan
 • retail banking

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล