• กำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสม
 • รับผิดชอบแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
 • วิเคราะห์และติดตามยอดขายหลังจาก ผลิตภัณฑ์ใหม่

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Food & Beverage
 • R&D
 • วิจัยและพัฒนาผิลติภัณฑ์

58 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Development Manager
 • Textile
 • Interior design

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมปัญหาคุณภาพสินค้าไม่ให้กระทบต่องานลูกค้า
 • support งานด้านต่างของฝ่าย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • 1 years of working experience in Product Developme
 • High energetic, proactive with good interpersonal

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Marketing
 • debit card
 • retail marketing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing.
 • Experience: 5-6 years Merchandising and marketing.
 • Able to organize, control and negotiate.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Determines customers' needs
 • Assesses market competition
 • Provides source data for product line

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analytical and strategic thinking skills
 • 5 years of experience in Sales/ Marketing
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product development
 • Sanitary, Ceramic, Toilet, Bathroom, Bath Tub
 • Good Command In English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s / Master’s Degree in related fields.
 • Experienced 3 - 8 years.
 • Good command of English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age over 25 years old, Food, FMCG
 • Over 3 years exp. in QC or Product development
 • 25,000 - 40,000 THB + Bonus, Visit factory

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Development
 • Process Development
 • Retail Banking

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in research and development
 • experience in food manufacturing
 • Age 30-40 years old up.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • , Regional Sales Coated products
 • Building and construction market, South East Asia
 • Connection with panels & Roofing manufacturers

15 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 50% new product development, 50% branding
 • Great English, Interpersonal & Communication Skill
 • Experience in FMCG,Hospitality & Catering industry

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • actuarial, life insurance, product development
 • actuarial, life insurance, product development
 • actuarial, life insurance, product development

23-Jul-17

มากกว่า THB90k /เดือน

Applied
 • Social Media Addicted
 • Super Cool Office
 • Most Innovative Team you could ever Imagine !!!

22-Jul-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วิชาการเกษตร
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เคมีเกษตร

21-Jul-17

 

Applied
 • Good command in English
 • Computer literate in Ms Office
 • 5 year of experience in Product of Non-Life Ins.

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Packaging, Polymer or related
 • Experience > 3 years in Research and development
 • Good writing and speaking English

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัตวแพทย์
 • สัตวศาสตร์
 • อาหารสัตว์

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle Project/New Product Development
 • Degree in Pharmacy, Exp. in Nutrition/Pharma
 • Project Management Field.

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Development
 • CAD design, Autocad
 • Technical product

21-Jul-17

 

Applied

Product Development Engineer

Siam GS Battery Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in electrical, mechanical, Indus
 • Improve product to reduce cost (VAVE).
 • Good command in written and spoken English.

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาบรรณจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

21-Jul-17

 

Applied
 • Packaging design, food packaging
 • Packaging innovation, Packaging Technology
 • Commercial Sense, Good in English

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-5 years of experiences in electronics industry
 • 2-5 years in supervisory level
 • Male, age 28 – 32 years

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and maintain food products
 • Initiate prototyping of products
 • Ensure legal and regulatory compliance

21-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท

21-Jul-17

 

Applied
 • nutrition and cooking expertise
 • define the proper normal menu
 • select qualified cooking team based on site needs

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Developer, Merchandiser, Apparel
 • Garment/Textile, Chemical, Patterns
 • Clothing, Product development manufacturing

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in sourcing product, supply chain
 • Good command in english
 • 5 Day working

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • system analysis, dynamics, test methods and system
 • Data post processing, MATLAB
 • accruement and the assessment of wear

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience from textile or chemical field.
 • Product or Technical development in Regional scale
 • Business level in English.

20-Jul-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • strong R&D in Food
 • Working with international environment
 • Leadership skills

20-Jul-17

 

Applied
 • จบสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's Degree or higher in Animal Science
 • Experience in animal feed development

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Experience in swine and poultry feed

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in finance, marketing
 • Coordinate and develop marketing/promotional
 • Prepares financial analysis

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be part of a global manufacturing environment
 • Oversee process from engineering to production
 • Immerse in a warm and dynamic working culture

19-Jul-17

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล