• ยินดีรับนศ. จบใหม่
 • ได้ปั้นสินค้าจริงๆ ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจนขายจริง
 • เลือกเวลาเข้างานได้ พร้อมของกินในออฟฟิศ !

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years R&D experience in food manufacturing
 • Responsible in developing RTD/UHT product
 • Accountable to laboratory management

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลาด
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก 2 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนและออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิค
 • ปวส. ทางด้านอิเล็คทรอนิค
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 5-10 years of work experience (minimum)
 • Fluent in English (written and spoken)
 • LCL tariff systems

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Partnership Management
 • Develop creative and effective business dev
 • Payment Product

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree / Master degree
 • At least 3 – 5 years working experienc
 • Good command of English

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ years’ experience with Internet & mobile
 • Insight on e-payment market, mobile financial
 • Experience on product sales & marketing

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Science
 • At least 5 yrs of experience in beverage industry
 • Good command of English

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Development
 • Process Development
 • Retail Banking

21-Jun-17

 

Applied
 • At least 5 years of experience
 • Experience involving Personal Protective Equipment
 • Good managerial / interpersonal skills

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architectural Designs
 • Product Development (Condominiums Project)
 • Coordinate the design, project management

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านธุรกิจสิ่งทอ
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

21-Jun-17

 

Applied
 • Identifying new field sales leads
 • Establishing new customers as well as maintaining
 • Locating or proposing potential networking-related

21-Jun-17

 

Applied
 • 3D Printer Experienced
 • Knowledge in Jewellery Manufacturing
 • Management skills

21-Jun-17

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

20-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for driving sales of Electric Drives
 • Checking documents return from logistic
 • Prepare document promtly for billing

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle Project/New Product Development
 • Degree in Pharmacy, Exp. in Nutrition/Pharma
 • Project Management Field.

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years of experience in Cash Management.
 • Proven Project Management practical experience.
 • Good command both spoken and written English.

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher, in Chemical Engineering
 • Good command of English
 • Excellent and proven project management skills

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 25 years or above
 • Thai nationality only
 • Bachelor’s degree in Actuarial Science

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Taking brand ownership and provide the vision
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Competitive compensation, Full package of welfare

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะทางด้านการทำอาหาร และเบเกอรี่
 • มีความรู้ทางด้านระบบ ISO / GMP / HACCP

20-Jun-17

 

Applied
 • Thai Male or Female, age 35 years old up
 • Degree in Master degree in Marketing ,Business
 • 5 years of management experience in Marketing

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication, negotiation and presentation
 • Good analytical skill, creative thinking
 • Good command of English

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถทำ Presentation และมีทักษะในการนำเสนอ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 30-40 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Mechatronics
 • Good command of written and spoken English.

20-Jun-17

 

Applied
 • Strong organizational and analytical skills
 • Strong background in the product development
 • Good leadership and general business management

20-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • At least 7 years of experience
 • Good command of English.

20-Jun-17

 

Applied
 • 3 years of experience in mutual fund or financial
 • Degree in Business Administration
 • understanding of regulatory issues in the mutual

20-Jun-17

 

Applied
 • Experienced in Life Insurance or Broker.
 • Formulate and sales strategy and target for sales
 • Fluent in English (both written & spoken)

20-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

20-Jun-17

 

Applied
 • Master degree or PhD in Biological Engineering
 • 3 years of experience in Product Management
 • Experience in Pharmaceutical production

19-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 8 years in marketing function in hire purchase
 • Detail oriented, good analytical skill

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong account management
 • 5 years in marketing function
 • hire purchase, leasing or consumer finance

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 25 years or above
 • Thai nationality only
 • 2–5 years of experience in the insurance

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in business field
 • 5 years’ experience in Life, A&H Insurance
 • Professional knowledge: Insurance knowledge

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive Industry plant in Rayong
 • Hight benefits
 • Manufacturing #Design #R&D

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • Computer literate in Ms Office
 • 5 year of experience in Product of Non-Life Ins.

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญาตรีสาขา ออกแบบภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล