• จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experiences in business development duties
 • Drive the overall in marketing strategic plan
 • retail banking

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality only , age 40 years old up.
 • Bachelor or Master Degree in Food Science,
 • 15 years experience in food industry

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 8 years in marketing function in hire purchase
 • Detail oriented, good analytical skill

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Computer Sciences
 • 1-2 years working experiences in product developme

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in business admin
 • At least 1 year experience in office
 • Able to work well under pressure and time

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร
 • มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทดลองที่โรงงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PRODUCT DEVELOPMENT EXECUTIVE

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Being responsible for all new product launch
 • Handling business development for the launching
 • Researching and analyzing market trends & business

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in product development
 • Some experience with SAP, project link.
 • Chinese language will be a big plus.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in Finance, economics
 • Experiences in investment filed
 • Investment Consulting (IC) license

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher education in Business Admin
 • 10 years of direct experience in merchandising
 • Conduct market research and analysis

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • จบป.ตรี/โท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร/บริหารธุรกิจ

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Pharmacy
 • Fluent in spoken and written English
 • Good command in MS Office and computer skills

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านการออกแบบบ้าน,อาคารสูง 15 ปี
 • กำกับดูแล วางระบบการทำงาน , ออกแบบ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years in Managerial level
 • experience in Cosmetic or Personal care industry
 • Experience with ERP is required

19-Jan-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบ Tooling และ Process
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์/การผลิต
 • ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขบัญหา และ Project management

19-Jan-17

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในด้านออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3-5 ปี
 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsibe for collaborating with licensees
 • 3-5 years related professional work experience
 • Proactively manage the local product and packaging

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree level or higher in Food Science.
 • 10-15 years R&D experience with Foods Products.
 • Proven experience in leading managing.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Feasibility Study
 • แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop new product prototype & product
 • Continuous lead product improvement
 • Food business/food manufacturing

19-Jan-17

 

Applied
 • บริหารจัดการ / พัฒนาผลิตภัณฑ์เครดิต
 • ประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่่อ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree preferably in Marketing, Finance
 • Strong research and analytical skills
 • Excellent written and oral English skills

19-Jan-17

 

Applied
 • auto insurance product management and development
 • product marketing,auto insurance marketing
 • develop product strategic &tactical recommendation

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านสายงานพัฒนาธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเกษตรพืชไร่-พืชสวน
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Familiarity with fabric merchandise or textile.
 • Experience in product design.
 • Development for bags and accessories, fashion.

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโท ขึ้นไป สัตว์สาศตร์ สัตว์แพทย์ หรือที่เกีย
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศ
 • -

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age not exceed 30
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop

18-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาโทหรือตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

18-Jan-17

 

Applied
 • Perform product development, pricing, profit test
 • Background in Actuarial or Statistic
 • At least 5 years experience in actuarial

18-Jan-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ผลกำไรรายสัปดาห์, รายเดือน
 • จัดทำแผนพัฒนาสินค้าของทีมงานให้เป็นไปตามที่ตกลง
 • จัดทำแผนพัฒนาสินค้าของทีมงานให้เป็นไปตามที่ตกลง

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manages and coordinates product/services develop
 • Evaluates, suggest and resolves technical
 • Strong leadership, influential communication

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong account management
 • 5 years in marketing function
 • hire purchase, leasing or consumer finance

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Administra
 • 7 years marketing experience in Life/Non Life
 • Good interpersonal relations and good communicatio

18-Jan-17

 

Applied
 • Legal and law or related field.
 • 3 years experience in Accident & Health, OIC.
 • English (Fluent in Written and Spoken).

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

17-Jan-17

 

Applied

Product Development Manager- Furniture

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop Furniture based on market trend
 • Home Decoration item development
 • Manage suppliers, manufacturers

17-Jan-17

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

17-Jan-17

 

Applied
 • CNC Grinding and Turning
 • electrical load-deflection devices
 • electrical microscopes, later scanning, WLI

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing
 • Computer Sciences, Information Technology
 • software development industry

17-Jan-17

 

Applied
 • Male 30 - 35 Years old
 • Diploma and Bachelor's degree of IE
 • Experience 2 - 5 years for Process Innovation

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Consumer Panel data analysis
 • Experience in Category Management in FMCG business
 • Strong leadership, analytical, interpersonal

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 23 - 29
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Searching, developing, launching new products
 • Implement new products development process
 • Manage future & existing assigned products

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล