• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, age 28 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Have experience 5 years in HRD,OD or related fi

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 30- 40 years
 • Master's Degree or Bachelor's Degree in Engineer
 • Business Japanese

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in related computer
 • Experience about programming language
 • analyze and design computer system

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, aged 27 to 40 years old
 • degree or higher in insurance, finance
 • 2-3 years as Underwriter for Property, IAR

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Minimum 3 years experience as Credit analysis
 • Good general business acumen

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Business Development Senior Staff
 • survey and analysis the markets situation
 • marketing plan, Japanese Speaking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female
 • Salary 30K
 • Marketing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Warehouse Senior Staff

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree in Logistics IE or Warehouse
 • 5-10 year experience in inventory control
 • Excellence command in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age : 30 years old up
 • Degree of Occupational Health and Safety Science
 • Direct Experience about 5-10 years

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Agency Administration
 • Sales Contact Center and Call Handling
 • Sales Commission

26-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Finance,Economics or related field
 • In-Depth Business Analysis
 • Marketing budget planning,forecasting,controlling

26-Jun-17

 

Applied
 • Leasing
 • Credit analysis
 • Risk management

26-Jun-17

 

Applied
 • 1-2 years experience in customer service training
 • 3-5 years experiences in call center
 • Positive attitude and able to work under pressure.

26-Jun-17

 

Applied
 • Male / Female age between 28--35 years old
 • Bachelor Degree in Computer Science,IT
 • 5- 10 years experience

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any field.
 • Sell make to order application system.
 • Sell ERP system to the new customers.

23-Jun-17

 

Applied
 • Good attitude and communication.
 • 0 - 3 years experiences with chemicals background.
 • Work 5 day/week (Mon - Fri) at Silom office.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 23 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Payroll processing experiences 2 years at least.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR
 • Operation
 • Admin

23-Jun-17

 

Applied
 • Execute card /Electronic channel operation
 • Work as instructed under procedures and guideline
 • Maintain MIS for incoming& outgoing transactions

23-Jun-17

 

Applied
 • Import/Export operation under Free Zone Privilege
 • Attractive Benefit
 • Engish Skill : International Contact

22-Jun-17

 

Applied
 • Minimum 6-8 years’ experience
 • Buyer of Machinery/Spare Parts
 • 30-32 years old

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior IT Staff

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • IT Network, LAN, WAN, cable
 • User support, software
 • Server

22-Jun-17

 

Applied
 • ทำงานด้าน SAP FI/CO (SAP Support) อย่างน้อย 4-5
 • มีความรู้ด้านการใช้งาน Configuration ในระบบ SAP-FI
 • มีความเข้าใน เรื่อง Material Ledger, Fund Manag

22-Jun-17

 

Applied
 • Quality engineer or Customer Quality Engineer
 • Strong knowledge in technical of vehicle
 • Field Quality Improvement

22-Jun-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28 years old
 • Bachelor Degree in Law, Political Science or relat
 • Experiences in ER or labor union will be an advant

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2-3 mths,Medical Check,Prvd F,OT,Group Ins
 • Leader Printing Machine Manufacturing Company
 • At least 2 yrs. exp. in QA / QC

21-Jun-17

 

Applied
 • Process Quality Assurance (Audit)
 • Supplier Quality Engineer
 • Regional Role of Work (Asia Pacific area)

21-Jun-17

 

Applied
 • Bonus 2 time/year
 • Provident Fund start 5.25%,
 • Health insurance (OPD/IPD)

21-Jun-17

 

Applied
 • experience and knowledge in Accounting, Sales
 • Good Knowledge, Ability to use MS Word
 • Administration Business Support

21-Jun-17

 

Applied
 • Environmental Job in AP Region
 • At Least 1 Year Working Experience in Factory
 • Multinational Working Environment

21-Jun-17

 

Applied

Planning Senior Staff

Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • planning
 • production control
 • material planning

19-Jun-17

 

Applied
 • Age 22 years old up
 • Welcome new graduate
 • Sales support and logistic

19-Jun-17

 

Applied
 • Memory IC de-processing skills
 • Failure Analysis
 • Memory product technology and structure

16-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา IT / MIS
 • หากมีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CISA
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านโปรแกรม ERP

15-Jun-17

 

Applied
 • Purchasing
 • Import
 • BOI

14-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล