• Female, age 24-29 years old
 • Degree in Business Administration
 • Good Japanese (Level N2) is must

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • Degree in Business Administration or any related

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วางแผนงานขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าในท่าเรือ
 • ควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 25-28 years old
 • 2 years exp in Marketing, Products Planning
 • Good in English, Have skill in Factory operation

23-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female 22 years old or over
 • Bachelor Degree
 • Take care order management and forecast

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, age 22 years old
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Good at Communication,Negotiation,and teamwork

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Statistic, Production management, Econom
 • Age 21 years old up
 • Inventory control and stock management

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินในเรื่องการวางแผนการ
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
 • ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินปิดบัญชีสิ้นเดือน

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี-ปานกลาง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Mar-17

 

Applied
 • สถานที่ : กทม. (บางรัก)
 • มีใบอนุญาติใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-17

 

Applied
 • Raw Material handing support
 • Experience about Production planning
 • Bachelor degree in any related field

16-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล