• ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์,จิตวิทยา,บริหารธุรกิจ
  • สวัสดิการ : โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • แบบฟอร์มพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • India Nationality, Age under 30 years old
  • Some experience in Sales in textile company
  • THB 70,000 + Bonus, Japanese textile manufactuing

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล