• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีออกแบบและจัดทำหลักสูตร
 • มีประสบการณ์ในฝึกอบรมและพัฒนาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • Development training system
 • Establish & manage Training Yearly Plan
 • Monitoring Training Yearly Plan such as OJT

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 28 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Have experience 5 years in HRD,OD or related fi

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์,จิตวิทยา,บริหารธุรกิจ
 • สวัสดิการ : โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • แบบฟอร์มพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล