• Human Resoure Officer
  • Recruitment
  • Training

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการด้านฝึกอรม 2 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล