• จัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำ ภงด 3,53 ภพ.30 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50, 51

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • -
 • -
 • -

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านการบัญชี
 • วุฒิการศึกษ ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับช้น ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานทำบัญชีทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experience in Costing manufacturing 1-3 years
 • Knowledge for Budget preparation and control
 • Good command to speak, read, writing in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชี
 • บันทึกบัญชี บริษัทฯ
 • จบ ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำงานบัญชีภาษีต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • ทำรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภพ.30

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years experience in accounting
 • Knowledge about Thai Taxation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in Japanese manufacture
 • Opportunity to learn Japanese company
 • Opportunity to work in New set up company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Thai nationality age 35 years up.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Microsoft Office and SAP System.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CPD
 • ACCOUNT
 • Account payable

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องภาษี , การวิเคราะห์ลูกหนี้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • โบนัสประจำปี
 • สัมมนาบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female Age 25-28 years old.
 • Bachelor Degree in Accounting and/or Finance
 • Experienced in Accounting / Budgeting or Financial

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พื้นฐานด้านงานบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ตรวจสอบใบกำกับภาษี
 • บันทึกข้อมูลบัญชี, บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน
 • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวส สาขาบัญชี เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • Express ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting.
 • Minimum 2 year experience
 • age below 30 years old.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer/พนักงานบัญชี

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • AR, AP, Cost Accounting
 • 3-5 Years experience for Supervisor
 • Located in Pathumthani

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Accounting
 • Experience 1 years in Accounting
 • GL, AP., AR

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พอใช้
 • ใช้โปรแกรม Excel, Microsoft Word, Power point

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น
 • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานด้านบัญชี,ปิดงบการเงินได้
 • หญิง อายุ 24ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานทางสายบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี การเงิน บัญชี เกี่ยวกับการจ่าย
 • ใช้โปรแกรม express ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่่อสัตย์และจริงใจต่อองค์กรงานในหน้าที่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 22-25 years old
 • Degree in Business Administration or any related
 • Check & record company's expenses

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และ รอบคอบในการทำงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to do monthly and yearly closing
 • Experience in accounting at least 4-5 years
 • Hold CPD or graduated from faculty of accounting

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Prvd F, Transp
 • Japanese Electric Parts Trading
 • Exp. in Accounting over 1 yr.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Audit
 • Accounting

29-Mar-17

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พศหญิง อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรขึ้นไป(สาขาบัญชี)
 • เป็นผู้ที่ศึกษา,พัฒนาตนเองเสมอ

29-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-2 ปี

29-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี.
 • มีความขยัน และ ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

29-Mar-17

 

Applied
 • จัดเตรียมและสรุปรายงานภาษี ยื่นแบบภาษีประจำเดือน
 • จัดเตรียมเอกสารยื่นขอต่อใบขออนุญาติทำงาน
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

29-Mar-17

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 0-3 years of experience
 • taxation,bank reconciliation,monthly AP AR

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience
 • male and female
 • Thai nationality

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare and submit VAT report to revenue
 • Coordinate with Banks
 • Prepare and submit monthly reports

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Express program
 • 1-3 years working experience in accounting field

29-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล