• วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี/การเงิน
 • Toeic 550 ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานใกล้ชิดเจ้าของกิจการ
 • มีโอกาสและความก้าวหน้าในงานสูง
 • ทำงานเป็นทีม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare withholding tax certificate to suppliers.
 • 1 year in accounting experiences
 • Degree in Accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare withholding tax certificate to suppliers.
 • 1 year in accounting experiences
 • Degree in Accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • พนักงานบัญชี
 • ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส 2 ครั้งต่อปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age between 22-26 years old
 • Average command of English
 • Good computer skills in Microsoft Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี
 • มีบุคลิคภาพ-มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี-การเงินในโรงงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป รายรับ-รายจ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-50 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึันไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องภาษี , การวิเคราะห์ลูกหนี้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 25-35 years
 • Bachelor in Accounting
 • 3 year experiences in cost accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Female / Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Accountant field
 • experience in accounting field 2 year up

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age 22-28, Bachelor in accounting
 • 0-3 years experience in accounting
 • 15,000 -25,000 THB + Benefits + Bonus

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female
 • Knowledge of accounting system and work experience
 • Good command of English or Chinese

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปวส./ป.ตรี ด้านบัญชี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office)
 • เงินเดือนขึ้นอยู่ประสบการณ์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in accounting or related fields
 • Male/Female, 25~35 years old
 • Experience in accounting or related fields

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจนับสินทรัยพ์ถาวร และติดรหัสทรัพย์สิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำรายงานสรุปรายการทรัพย์สิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ขยันและตั้งใจทำงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง มีประสบการณ์งานบัญชี 3ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี
 • ใช้ express ได้ ปิดงบเองได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountting
 • บัญชี
 • จบใหม่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Withholding Tax ,PP.30, PP.36, PND 3, PND 53,
 • Daily Cash flow, Monthly Cash flow
 • Bachelor’s Degree in Accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีความกระตือรือร้น

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age 23-25 , Bachelor in accounting
 • 0-1 years experience in accounting
 • 20,000 THB + Benefits + Bonus

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accountancy.
 • 0-3 year experience in Taxation or in Auditing.
 • Good command of spoken and written in English.

22-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความระเอียดรอบคอบ
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

22-Jan-17

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.- ปวส.
 • มีความรับผิดชอบสูง

22-Jan-17

 

Applied
 • Female,(2 ตำแหน่ง)
 • Graduated Vocational or higher in Accounting field
 • Experience in accounting at least 2 years

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age 23-25 , Bachelor in accounting
 • 0-1 years experience in accounting
 • Salary + Benefits + Bonus

21-Jan-17

 

Applied
 • Female age 24-29 , Bachelor in accounting
 • 1 -3 years experience in accounting
 • 20,000 THB + Benefits + Bonus

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศใดก็ได้ อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชี GL อย่างต่ำ 1 ปี

21-Jan-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ปวส. / ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

21-Jan-17

 

Applied

Accounting staff

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • new graduate
 • accounting
 • japanese company

21-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Female age 23-25 , Bachelor in accounting
 • 1-5 years experience in accounting
 • 20,000 - 30,000 THB + Benefits + Bonus

21-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting, Economics
 • male/female, 2 years experience in Finance
 • 27-30 years

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Willing to work with new set up company
 • Be able to learn the business from Japan
 • Be able to use and develop Japanese skill

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกบัญชีตั้งหนี้
 • จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สำหรับตำแหน่งพนักงานปัญชี

21-Jan-17

THB13k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เปิดรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษาทางการบัญชี ระดับปวส.ขึ้นไป

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years in account Payable
 • Experience in Microsoft Navision will be adventage
 • 5 days working

20-Jan-17

 

Applied
 • Female, Male, age 23-29 , Bachelor in accounting
 • 1-3 years experience in accounting
 • 20,000 - 30,000 THB + Benefits + Bonus

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command of English
 • PC literate, particularly Microsoft Excel

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work Stable Big Japanese based Company
 • To become a person who can support accounting dept
 • To gain knowledge and accounting skill

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female , 22-28 years
 • Degree in Accounting, Finance or related field
 • 0-5years of experience (New graduated are welcome)

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน

20-Jan-17

 

Applied
 • Female, age 23-28 years old
 • 1-3 years experience in Accounting Industry
 • Accounting Program SAP

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล