• ็HR & Admin officer, ช/ญ ป.ตรี, ประสบการณ์ 2 ปี
 • Visa, Workpermit, โปรแกรม HR(Prosoft, B-Plus
 • ภาษาอังกฤษระดับดี, รับแรงกดดันได้ดี, ออก ตจว. ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์จากการจัดซื้อ
 • บันทึกการรับ-การจ่าย (yield)
 • ม.6 ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายผลิต
 • สรุปรายงานการผลิตประจำวัน
 • ม.6 ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ประสานงาน 1-2 ปี
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการประสานงานขายอย่างน้อย 5
 • มีทักษะในการประสานงาน และมีทักษะการสื่อสารดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบงานเอกสาร มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะการจัดการที่ดี ชอบเรียนรู้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Advanced computer skills on MS Office
 • Auditing experience with Big 4 background or CPA
 • Excellent command in both English and Thai

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR
 • Admin
 • Account

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • แพ็คสินค้าและติดต่อบริษัทจัดส่งสินค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Logistics
 • 1- to 2-year experience in warehouse/inventory
 • Good command of spoken and written in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ดูแลเอกสาร ประสานงาน มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, รับส่ง Email ได้ดี
 • สัญญาจ้าง 3 เดือน (พิจารณาต่อสัญญาหลังครบ 3 เดือน)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ด้านงานธุรการ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ เช่าซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานธุรการ
 • Admin
 • ธุรการทั่วไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service minded & Presentable
 • Detail oriented & like working with people
 • Multi-tasking & Hardworking

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ 1 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี
 • ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • ออกเอกสารการสั่งซื้อสั่งขาย

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านบัญชี 2ปี ขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • ประสบการณ์ โรงแรมอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์การเป็น Clerk F&B โรงแรม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านเอกสารต่างๆ เช่น รับเรื่องร้องเรียน
 • ระดับการศึกษา : ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี ,การเงิน
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานขายอสังหาริมทรัพย์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั่วไป 0-2 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
 • ต้อนรับลูกค้าใหม่ พาชมห้องพัก ทำสัญญาจอง สัญญาเช่า

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ของโครงการโดยรวม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการ์ณด้านบัญชี ใช้โปรแกรมการทำเอกสาร
 • ใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายภายในบริษัท
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านจิวเวลรี่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Administration
 • Minimum two years' working experience
 • Good command of English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree (preferably)
 • Must be Well organized and can work independently
 • Strong communication and interpersonal skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล, จัดเก็บเอกสารทั่วไป, คิดเวลาการทำงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO เบื้องต้น

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คอยช่วยประสานงานภายในบริษัท
 • ดูแล จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 • ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆของบริษัทให้เป็นระเบียบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เปิดเซลล์ออร์เดอร์ให้สโตร์จัดสินค้า
 • รักการทำความสะอาด และเรียบร้อย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. - ปวส.
 • ตรวจสอบสินค้าในคลัง
 • เช็คสต๊อคสินค้า

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขายลูกค้าและโรงงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบงานในส่วนของบัญชีบริษัท ฯ
 • ปวส – ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดพิมพ์เอกสาร และร่างหนังสือโต้ตอบ
 • จัดพิมพ์เอกสาร และร่างหนังสือโต้ตอบ
 • รับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งจัดเก็บเอกสาร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีและก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชี 1-2 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Able to analyze the customer data
 • Maintain My Sony Website

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานระหว่างสาขา
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • เช็คสต็อกสินค้าในร้าน

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสานงานระหว่างสาขา
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • เช็คสต็อกสินค้าในร้าน

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสานงานระหว่างสาขา
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • เช็คสต็อกสินค้าในร้าน

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสานงานระหว่างสาขา
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • เช็คสต็อกสินค้าในร้าน

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล