• สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรับ (SFI)
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 28-40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in related field
 • Prior experience in Jewelry business will be an

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years experiences in Warehouse, Logistics
 • Experience in "Inventory" is a must
 • Moderate in English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • understanding of local Labour law
 • Admin
 • Experience in managing staff

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้ Ms.office ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดูแลงานเอกสาร ธุรการทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับองค์กร
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย
 • มีความสุภาพเรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเอกสารทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ทำรายงานสรุปนำเสนอผู้บังคับบัญชา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเอกสาร และข้อมูลสถิติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช,ปวส

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 years of HR or Admin experience
 • Assist to build up a sales team in Bangkok Office
 • Salary 25K or above; 5 days work

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ผ่านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขา การบริหารจัดการ ,การบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน ,มีความรู้ความเข้าใจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับอสังหา อาคารชุด ก่อสร้าง
 • ดูแลเอกสารและงานในออฟฟิศทั้งไป
 • ประสบการ 2 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, การศึกษาระดับ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อธิบายคอร์สเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • นักศึกษาฝึกงานหรือต้องการหาอาชีเสริมพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานธุรการ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง, การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้งาน Microsoft

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
 • ทำบัญชีอย่างง่าย ติดต่อประสานงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 08-30-17.30น.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินงามตามที่ผู้ร้องขอระบุในใบขอดำเนินการ
 • เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถยนต์
 • มีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าและประสานงาน
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างสรรค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
 • ช่วยเหลืองานธุรการฝ่ายขายและฝ่ายบุคคล
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิิการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม excel

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส
 • มีทักษะการประสานงาน, มีความกระตือรือร้น-อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpress และ MsOffice

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสาร และคีย์ข้อมูลเข้าระบบ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • เพศ : ชาย , หญิง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชายหรือหญิง, อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกม Microsoft Office 2007

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานธุรการทั่วไป ด้านงานเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.หรือ ปวส.
 • สามารถใช้งาน word excel ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To support all administration jobs such as order
 • To support the training requirements for employees
 • To support the training needs analysis

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High vocational/Bachelor Degree in any fields
 • 2-3 years exp in Reception/Operator
 • Able to communicate in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-55 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.หรือ ปวส.
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กร
 • จัดทำเอกสาร
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชายหรือหญิง, อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • - เพศ ชาย - หญิง
 • วุฒิ ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน MS Office

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • เพศหญิง สามารถใช้ Microsoft Word- Excel ได้
 • รับออเดอร์ลูกค้า สรุปออเดอร์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับบริการต่างๆของบริษัท
 • ทำรายการให้ลูกค้า
 • รับแจ้งปัญหาของลูกค้าทางโทรศัพท์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Word
 • สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน ภายนอกได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์งานธุรการเอกสารจะได้รับการพิจารณา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเอกสาร รายรับ-รายจ่าย
 • ประสานงานในหน่วยงาน
 • เก็บค่าส่วนกลาง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน ภาษาอังกฤษการสื่อสารในองค์กร
 • ติดต่อประสาน ภายนอกองค์กร
 • ชาย / หญิง 25 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • โบนัสประจำปี,ปรับเงินเดือน,วันหยุดประจำปี
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
 • จบปวส.- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล
 • สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ปวส. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

27-Apr-17

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิระดับ ปวช. หรือ ปวส.

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสาร
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานติดตามเอกสารจากลูกค้าและพนักงาน

27-Apr-17

 

Applied
 • งานธุรการทั่วไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

27-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล