• เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส
 • มีทักษะการประสานงาน, มีความกระตือรือร้น-อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpress และ MsOffice

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ฝ่ายขาย
 • งานธุรการ
 • Sales Administration

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย และเพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน word,Excel
 • ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 1 year experience in sales admin task
 • Detail oriented and observant skills are required

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR and Admin Officer

Mirum (Thailand) Co., Ltd.,

กรุงเทพมหานคร

 • Administration of HR functions
 • Organising employee relations activities
 • Office Management

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in marketing, communication,public relation
 • 2+ year of related work experience
 • Participate in Digital marketing campaign project

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female 24-28 ,Bachelor in any related field
 • 2-3 years exp in Finance function
 • 20K -23K + OT + Benefits + Bonus 4 months

16-Jan-17

 

Applied
 • High bonus scheme and generous benefit
 • Familiar to Japanese company environment
 • Above JLPT N3 Level

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษา ปวช. หรือ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

16-Jan-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้ดีในทุกระดับ

16-Jan-17

 

Applied
 • ทำงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล ประสานงานทั่วไป
 • เพศ หญิง อายุ 22-30 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

16-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์/แก้ไขและจัดเก็บเอกสารเสนอราคา

16-Jan-17

 

Applied
 • Have experiences in Sales support
 • Flexible even in O/T, holiday.
 • Moderate English or English

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 1­-2 year experienced
 • Project Management, Project co-ordinator
 • Bachelor’s or Master’s Degree

16-Jan-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในงานบัญชี เข้าใจระบบเอกสาร

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้
 • ภาษาที่สองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง (อายุไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน อดทน รักงานบริการ

16-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการบัญชี หรือ บัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ติดตามใบกำกับภาษี และ ตรวจเช็คใบกำกับภาษี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง (อายุไม่เกิน 35 ปี)
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานติดต่อประสานงาน

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ทำงานเอกสารทั่วไป

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ช-ญ. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารไซด์งาน
 • ประสานงานระหว่างสำนักงานและไซด์งาน

16-Jan-17

 

Applied
 • Burmese nationality
 • 3 years of experience in Admin, HR and Accounting
 • Good command in Burmese and English

16-Jan-17

 

Applied
 • Looking for responsible individuals
 • Work hard, play hard attitude
 • Possess logical, strategeic thinking

16-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ควบคุมดู แลการรับ-จ่ายออกอาหารสำเร็จ
 • มีความความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • ควบคุมดูแลระบบเอกสารและเอกสารภายในแผนก

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, MIS
 • 3-7 years’ experience in Stock Management
 • Fast learning and can work under pressure

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 22 - 25
 • Welcome new graduated students
 • Good command of English

16-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1-2 year experience in Legal Admin, Office Admin
 • Good command in English, Excellent in Excel
 • Detail Oriented, Multi-task working, Fast Learning

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree major in Business Administration or related
 • 3 years practical experience in Administration
 • Good command of both spoken and written in English

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 year experience in Legal Admin, Office Admin
 • Good command in English, Excellent in Excel
 • Detail Oriented, Multi-task working, Fast Learning

16-Jan-17

 

Applied
 • Nationality : Thai
 • Female, Age not over 25 years old
 • Good command in English (TOEIC 550 up)

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • SSO Medical insurance Dental Insurance Provident f
 • Attend meetings and keep minutes

15-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับจ่ายค่าส่วนกลาง / ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
 • รับโทรศัพท์ รับเรื่องแจ้งซ่อมพร้อมประสานงาน
 • ทำเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14-Jan-17

 

Applied
 • Provide administrative supports to the team
 • 3-5 years experience in customer service, training
 • Bachelor Degree or Higher in education or related

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • 0-3 years work experience with service mind
 • Good command of written and spoken English

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงวุฒิปวส สาขาบัญชี,คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • ทำงาน 5 วัน 8.30-17.30 วันจันทร์-วันศุกร์

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์
 • ธุรการประสานงานภายใน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )

13-Jan-17

 

Applied
 • สามารถจัดทำเอกสารบัญชีพื้นฐานได้
 • สามารถใช้ MS Word Excel PowerPoint Outlook ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูลในระบบของทางธนาคาร
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

13-Jan-17

 

Applied
 • การรับโทรศัพท์ และโอนสายให้หน่วยงาน
 • จัดลำดับงานนำส่งเอกสารเข้า-ออก จากหน่วยงาน
 • จัดระบบและบริหารตารางการให้บริการห้องประชุม

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English skills
 • Bangna
 • General HR admin

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล