• Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3/ ปวช.ขึ้นไป หรือ ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ ใส่ใจรายละเอียดในการทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Familiar with basic accounting
 • 1-3 year experience in administrative field
 • Interested in Cosmetics, beauty or fashion fields

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านประเมินราคาโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้านระบบ MRP
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,เพศหญิง อายุตั้งแต่ 28-35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาอื่นๆ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Age 25 – 35 years
 • Experience around 2 – 5 years
 • Being able to communicate effectively in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-24 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ACCOUNTANT & ADMIN OFFICER

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Ability to maintain full sets of accounts.
 • Generating management account report, VAT
 • Handle office administrative duties.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ยิ้มแย้ม และมีใจรักงานบริการ
 • รับพิจารณาเด็กจบใหม่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduate is welcome to apply.
 • Admin support or secretary.
 • Fair communication skills in English and Thai.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ AutoCAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ AutoCAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พิมพ์เอกสารและติดต่อประสานงาน
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22-26 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • บันทึกรายรับ-รายจ่ายสินค้าในระบบ
 • จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ทุกสาขา
 • จัดทำใบกำกับภาษี ใบค้างส่ง ใบปิดยอด
 • ปวส. - ปริญญาตรี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • ดูแลเอกสารฝ่ายขายและการจัดส่ง
 • ถ้ามีความรู้เรื่อง BOI กับ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างสรรค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
 • ช่วยเหลืองานธุรการฝ่ายขายและฝ่ายบุคคล
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาขานครราชสีมา
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการด้านเอกสารทั่วไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • จัดเก็บเอกสารทั่วไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • วุฒิ การศึกษา ม.6 ขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เปิดใบสั่งซื้อ รับวางบิล
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel
 • อายุระหว่าง 19-40 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้าน Database
 • มีประสบการณ์ในการ Setup High Availability

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ญ/ช ตั้งแต่วุฒิปวชขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขายลูกค้าและโรงงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะทางด้านโปรแกรม Microsoft Office
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างฯ (ทำงาน จันทร์-ศุกร์)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งาน Microsoft Office ได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์/รวบรวมเอกสาร ให้ฝ่ายบัญชี
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช-ปวส.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีพื้นฐานและใช้โปรแกรมExpressได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Admin Officer (HRM)

KENNEDIA CONNEXT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Human Resource Management
 • Good command of English
 • Able to use business Plus program is preferred

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามงานที่มีการผลิตตามแผนการผลิตประจำวัน
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายขาย
 • ปวส-ปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in Buyer/Purchasing
 • English Speaker
 • Import/Export process, Taxation and BOI knowledge

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • หญิง อายุ 20 ถึง 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี ปวช.
 • มีความซื่อสัตย์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับบริการต่างๆของบริษัท
 • ทำรายการให้ลูกค้า
 • รับแจ้งปัญหาของลูกค้าทางโทรศัพท์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิต

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงอายุตั้งแต่ 20-45 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษ
 • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ : ที่พักพนักงาน
 • ค่าเดินทางสำหรับปฏิบัติงาน
 • ยูนิฟอร์ม วันหยุดประจำปี

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Associate Degree, age not over 28
 • 1 year exp. in Administration or secretarial work
 • Administration for Legal Services Team

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment, ISO documents
 • Payroll calculation
 • HRM, HRD and Job evaluation

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, aged not over 30 years old
 • Open to new graduates
 • Good command of spoken and written English

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong familiarity with QuickBooks
 • Strong English language skills
 • At least 7 years work experience in Finance&Admin

28-Mar-17

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • • 1-3 years’ experience in administrative or HR.
 • • Good communication skills in English/Chinese of
 • • Salary negotiable

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานด้านเอกสารกับบริษัทคู่ค้า
 • คีย์ข้อมูลและสรุปข้อมูล
 • สามารถขับรถเกียร์กระปุกได้

28-Mar-17

 

Applied
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)

28-Mar-17

 

Applied

Admin Officer (Contract)

ABBOTT Laboratories Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุ 21-28 ปี
 • วุฒิปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

28-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานธุรการ/ตรวจสอบภายใน/เลขานุการ
 • ดูแลระบบเอกสารควบคุมของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

28-Mar-17

 

Applied
 • พิจารณาเงินเดือนตามประสบการณ์รวมทั้งนักศึกษาจบใหม่
 • พร้อมเรียนรู้และทำงานในบริษัทที่กำลังเติบโต
 • ประสบการณ์ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ADMIN. Officer

LETS FIT (THAILAND) CO., LTD.

ราษฎร์บูรณะ

 • งานด้านธุรการและเอกสาร
 • ปวส ถึงปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอพออฟฟิศ

28-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล