• ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์และอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลการเบิกจ่าย และรับสินค้าภายในคลังสินค้า
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้า

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับจ่ายสินค้าและดูแลสินค้าคลัง
 • ชาย วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ขนของตรวจนับสินค้าขึ้นรถตามคำสั่งซื้อ

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า
 • รับวัตถุดิบ สินค้า และตรวจนับ

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรีจบสาขา โลจีสติก หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อัธยาศัยดีรักการบริการ
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เงินเดือน 12,000-15,000 บาท มีประกันสังคม

18-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Great growth opportunity
 • English and management skills required
 • Competitive salary

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใชัคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • รู้จักทำงานเป็นทีม
 • มีความอดทน อัธยาศัยดี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจรับงานนำเข้า-ส่งออกงานส่งชุบกับ Vendor
 • รับงานโอนเข้าออกคลังสินค้า
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิก
 • จัดเก็บสินค้าเข้าที่เก็บที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขามีประสบการณ์การทำงานคลังสินค้า3ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี

17-Jan-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ต่อแรงกดดัน
 • มีความกระตือรือร้น มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพั

17-Jan-17

 

Applied
 • Export Warehouse Management
 • Experienced in warehouse management
 • Advance skill in Excel office

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ว.ช. ขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการจัดเก็บ สินค้าในโรงผลิต

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด

16-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี หรือเทียบเท่า

16-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลสินค้าในห้องสต๊อก
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ตรวจนับรับสินค้าเข้าร้านอย่างถูกต้อง

16-Jan-17

 

Applied
 • ลงสินค้า ขนสินค้า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่ใช่พนักงานประจำ บริษัทจ้างเป็นครั้งคราว

16-Jan-17

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับงานของคลังสินค้า
 • เข็นรถจักรยานยนต์ออกจากคลังเพื่อนำส่งออก
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Engineer
 • 0 - 5 years experience
 • English, TOEIC 600

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

13-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายของคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เพศชาย เท่านั้น
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล