• จัดสินค้า และส่งสินค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช-ปวส
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์ทำงานงานคลัง 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้า เบิก-จ่ายสินค้า
 • ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเรียงสินค้าพร้อมขนย้าย

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี สาขาการบริหารคลังสินค้า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการจัดเก็บ สินค้าในโรงผลิต

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถพิมพ์ดีดได้
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสารคลังสินค้า ตรวจเช็คสินค้า
 • มีประสบการณ์ 2 ปี
 • การบริการคลังสินค้า

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ลงสินค้า ขนสินค้า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่ใช่พนักงานประจำ บริษัทจ้างเป็นครั้งคราว

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการงานคลัง
 • ดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแล การนำส่งสินค้าสำเร็จรูป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ต่อแรงกดดัน
 • มีความกระตือรือร้น มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพั

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับงานของคลังสินค้า
 • เข็นรถจักรยานยนต์ออกจากคลังเพื่อนำส่งออก
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผน ตรวจสอบ ระบบการรับสินค้าทั้งหมด
 • วางแผน ตรวจสอบ ระบบการจัดเก็บสินค้าทั้งหมด
 • บริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าให้มีพื้นที่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการตรวจนับสต๊อก
 • ประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ตรวจสอบการรับ,การจัดเก็บ,การจ่ายสินค้า

22-Feb-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับจ่ายสินค้าและดูแลสินค้าคลัง
 • ชาย วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ขนของตรวจนับสินค้าขึ้นรถตามคำสั่งซื้อ

22-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจรับงานนำเข้า-ส่งออกงานส่งชุบกับ Vendor
 • รับงานโอนเข้าออกคลังสินค้า
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชายเท่านั้น, อายุ 21-40 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • •มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • •ปวช, ปวส,
 • ปริญญาตรีการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Feb-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

21-Feb-17

 

Applied
 • Bonus 2 mths, Group Health Ins., OT, Company Trip
 • Japanese Electric Component Trading Company
 • Have exp. in Warehouse is a plus

21-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Logistics or related filed.
 • At least 1-2 Years’ Experience in warehouse
 • Good communication & presentation skills.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเรียงสินค้า
 • คีย์ข้อมูลสินค้า
 • คลังสินค้า

20-Feb-17

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • คัดแยก จัดเรียง สินค้าให้อยู่ตามพื้นที่ที่กำหนด
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการด้านการจัดการคลังสินค้า

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

20-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้า ยกสินค้า จัดเรียงสินค้า
 • ปวช. รักงานบริการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • หมายเหตุ : พิการทางการได้ยินและการพูด

20-Feb-17

 

Applied
 • ชาย
 • อายุ20-30 ปี
 • ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน

20-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี หรือเทียบเท่า

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

20-Feb-17

 

Applied
 • บันทึกรายการรับ - จ่าย สินค้าคงคลังประจำวัน
 • ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังในระบบ Warehouse
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี วุฒิขั้นต่ำ ม.3
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน และมีสุขภาพแข็งแรง
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistic
 • Gender : only Male 27+ years.
 • Experience at least 3 years in Export / Import

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายของคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รอบคอบ เป็นระเบียบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่อบรมให้

17-Feb-17

 

Applied
 • เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิก
 • จัดเก็บสินค้าเข้าที่เก็บที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์และอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้า รับ-จ่ายอะไหล่
 • มีความขยันและอดทน
 • ใช้ Microsoft Officeและเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

16-Feb-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่าม.6 ขึ้นไป
 • จัดสินค้าตาม order / เบิกจ่าย / เติมสินค้า

16-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล