• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช/ญ อายุ 25-45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น. หยุดทุกนักขัตฤกษ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 30-50 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ม.6 ขึ้นไป
 • ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหารต่างชาติและครอบครัว
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย อายุ 25-49 ปี วุฒิการศึกษาประถม6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ชนิดใดก็ได้ 3 ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และสถานที่หลักๆ เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการขับรถ Benz , BMW
 • ใจเย็น , มีความอดทนสูง , สามารถรับแรงกดดันได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหาร
 • มีความรอบคอบและมีสติ
 • มีประสบการณ์ขับรถจะพิจารณาให้เป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถและดูแลรักษารถยนต์ของผู้บริหาร
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 35 - 45 ปี
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหารระดับสูง(กรุงเทพฯ–ชลบุรี–กรุงเทพ)
 • บุคลิกสุภาพ ใจเย็น
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหารในกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถให้กับผู้บริหารรอบๆ กทม. และต่างจังหวัด
 • รับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

23-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหาร
 • รู้เส้นทางใน กทม. และ ปริมณฑณ.เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ตามสถานที่ที่ผู้บริหารกำหนด
 • ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถ รับ-ส่งนายและครอบครัวตามเส้นทาง
 • ดูแลรักษาความสะอาดของรถส่งซ่อมบำรุง
 • ดูแลงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานขับรถตามที่ได้รับมอบ

23-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อย 7 ปี
 • ชำนาญพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
 • มีใจรักบริการ สุภาพ บุคลิกภาพดี

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 45 ปี
 • ไม่สูบบุหรี่และดื่มเหล้า
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี

22-Mar-17

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • เป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำส่วนตัวผู้บริหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 45 ปี บุคลิกภาพดี
 • สามาถทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์
 • ทำงานล่วงเวลา หรือ ในวันหยุดได้

22-Mar-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารมาอย่างน้อย 1 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหารและติดตามผู้บริหาร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 • สามารถขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อได้ (รถยนต์ส่วนตัว )

22-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถรับส่งผู้บริหารในกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีเบี้ยขยัน วันละ 100 บาท (ยอดรับประมาณ 2000 บาท)
 • รายได้ต่อเดือน 11000.00 บาท ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเส้นทางเป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และรถตู้ได้

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเส้นทางเป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และรถตู้ได้

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สุภาพ เรียบร้อย
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านเส้นทาง

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเส้นทางเป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์และรถตู้ได้

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ขับรถและรู้เส้นทางในกรุงเทพ
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร และ รับส่งของ

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • ขับรถตู้ (Volkswagen) ได้

20-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหาร และดูแลความสะอาดรถสม่ำเสมอ
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

20-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลทำความสะอาดรถ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • อายุ 30-45 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถให้ผู้บริหารในกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวัด

20-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหารพาไปทุกที่ ใน กทม.และต่างจังหวัด
 • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารต่างชาติ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่มีพันธะทางทหาร
 • รู้จักเส้นทางการจราจรเป็นอย่างดีในกรุงเทพฯ

20-Mar-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไปและมีใบขับขี่รถยนต์
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

20-Mar-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

19-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล