• ติดตามหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
 • จัดทำรายงานการติดตามหนี้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปี

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Finance Planning / Analysis
 • Background Finance / Accounting
 • Strong Excel (Pivot, V Look Up)

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 25 -35 years old
 • At least 3 years’ of relevant working experience
 • Able to communicate in English

24-Feb-17

 

Applied
 • Follow up with supplier on the tax invoices
 • Provide support during internal and external audit
 • Review and monitor the accounts receivable

23-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทางการบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

23-Feb-17

 

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Experience in Accounts Executive
 • Fluent in English

22-Feb-17

 

Applied
 • Check Daily Balance Statement (DBS)
 • Prepare Reconciliation DBS
 • Prepare Template file to SAP

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะในการทำงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • Background in Finance is preferred
 • Experience in accounting
 • Project assistance is preferred

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Finance and Accounting fields
 • 1 + years of working in Finance and Accounting
 • Proven Communication and organizational

22-Feb-17

 

Applied
 • Treasury / Finance exp. with good cash management
 • Good command of English with work well independent
 • Fast Learner, Flexible and Adaptable

21-Feb-17

 

Applied
 • 1 year work experience in any fields
 • Degree level or equivalent in any disciplines.
 • The main duty is to provide general administrative

21-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Finance and Accounting fields
 • 1 + years of working in Finance and Accounting
 • Proven Communication and organizational

21-Feb-17

 

Applied
 • 1 + years of working in Finance and Accounting
 • Control all accounts receivable documents
 • Experience within the shopping center industry

21-Feb-17

 

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Finance Executive

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Executive (Entry Level Role)

ZEN Rooms

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Highly autonomous Finance Role
 • Entrepreneurial Culture
 • Start up environment

03-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล