• เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการเงิน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Executive Assistant
 • Reporting to Expat.
 • Accounting and Office Organisation.

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 2-3 years Experience in AP
 • Fluent in SAP

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี และการเงิน 1 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขั้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

25-Jul-17

 

Applied

Finance Officer / พนักงานการเงิน

Newsponge Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jul-17

 

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • ใช้ภาษาจีนกับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 • สามารถประสานงานและติดต่องานกับผู้สอบบัญชีได้

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน

21-Jul-17

 

Applied
 • Identifies financial status, forecasting flow cash
 • Improves financial status
 • Reconciles transactions

21-Jul-17

 

Applied
 • พูดภาษาจีนได้
 • อ่านภาษาจีนได้
 • เขียนภาษาจีนได้

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to work independently
 • Work at SVP Airport
 • Able to travel as when it is required

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express หรือ Sage

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญฃีและการเงิน
 • มีความรอบคอบ

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์
 • อายุไม่เกิน40 ปี / ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 5 ปี
 • เคยติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน

12-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล