• 1-2 years of digital marketing related experiences
 • Passionate about Digital Marketing and Technology
 • Work in a fast growing & family-alike company

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing
 • Digital Marketing
 • Marketing Executive

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Digital Marketing
 • Digital Marketing Strategist
 • Project Coordinator

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด/การบริหารกาจัดการ
 • ความรู้ความสามารถในด้าน การตลาดออนไลน์
 • เงินเดือนบวกค่าคอมมิชชั่น

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Experience in a marketing or related role
 • Excellent copywriting skills
 • Good command of English

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SEO Expert
 • AdWords Expert
 • Facebook Ads Expert

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อัพสินค้า จัดโปรโมชั่น การขายและส่งเสริมการขาย
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • สินค้าขายดีนำเข้าจากต่างประเทศ
 • เดินทางสะดวกอยู่ใจกลางสีลมไกล้รถไฟฟ้า
 • องค์กรขนาดเล็กถึงกลางสามารถตัดสินใจเองได้

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+ years online marketing experience
 • Flexible working culture
 • Performance-based bonus

22-Jun-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล