• Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences within sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

27-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ผู้แทนขายเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ ใน รพ.เขตกรุงเทพ
 • จบทางด้านการแพทย์และการตลาด
 • Sales Representative, Medical Devices

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอเครื่องมือให้แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีความตั้งใจเรียนรู้
 • เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น อินเซนทีฟ

26-May-17

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Medical Science, Nursing
 • Experience in medical or healthcare businesses
 • Able to mobile or relocate to work in up-country

25-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายยา 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานผลิตยาหรือเวชภัณฑ์

24-May-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Nationality, age > 25 years old
 • Degree, preferably in a medical/scientific
 • 2 years experiences in Pharmaceutical

24-May-17

 

Applied
 • ผู้แทนขายยากรุงเทพและร้านยาต่างจังหวัด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ผู้แทนขายยาเขตศิริราช เขตพระมงกุฎ และร้านยาภาคใต้

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female, Age 22 - 30 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing/related
 • 2-5 years experiences in marketing field

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Distributor of High Technology and Quality Product
 • Medical, Bio Science and Technology
 • Member of Schmidt Group of Companies

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Science
 • Strong interpersonal and selling skills
 • Good command of English

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล