• ตั้งใจ เรียนรู้ อดทน
 • รักความก้าวหน้า
 • สนใจเรียนรู้สิ่่งใหม่ๆ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Establish self-maintenance for machines
 • Initiate cost saving project in maintenance
 • maintenance strategy for balancing reliability

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ารซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างซ่อมบำรุง

23-Jan-17

 

Applied
 • รับใบสั่งงานจากหัวหน้าทบทวนคำสั่ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
 • รีด/ปั๊มแผ่นลวดตามที่กำหนด
 • ปั๊มตัดชิ้นงานตามรูปแบบในใบสั่ง

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม
 • ประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล