• ประสบการณ์อยู่ในวงการด้านโทรศัพท์มือถือ
 • ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
 • เขียนบทความแนะนำนวัตกรรม/applications มือถือ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage various billing processes for accurate
 • Improve systems and processes on an ongoing basis
 • Reconcile accounts & check the accuracy of journal

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Company Secretary
 • secretarial task for management level
 • Taking minutes

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced 3-5 years in related field
 • Project Management
 • Multi-tasking

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Master's Degree in Marketing or MBA
 • Support customer's business / Customer Retaintion
 • Minimum 3 years of experience in marketing CRM CEM

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in MBA Finance , Math
 • มีประสบการณ์ในจัดการดูแลรายได้และงบการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • At least 5 year experience in recruitment function
 • Good command in English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • Experience ด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผน&กำหนดแนวทางในการพัฒนา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Law, Economics
 • 3 year in compliance or company secretary
 • Good command of Microsoft Word, Excel and PowerPoi

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in a food-purchasing
 • High degree of proven negotiating skills
 • English proficiency and Computer literacy; Excel

18-Jan-17

 

Applied
 • Modelling & Measurement
 • Minimum 5 years’ experience in Banking
 • MS. Excel and SAS are required

18-Jan-17

 

Applied
 • SAP Specialist, ERP Specialist, Electronics, EMS
 • ERP Support, Manufacturing, Information Technology
 • ORACLE, MFG PRO and etc.

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • At least 3 years experience in managing the comple
 • Experience in mix network equipment environment

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Staff in a fast-paced environment
 • 2 - 3 years-experience
 • Good in English Skill

17-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master degree in HROD.
 • Having direct experience for managing OD projects.
 • Some experience in HR Analytic is advantage.

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design & improve SME credit lending process
 • Ensure the best customer experience in all channel
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

17-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for end-to-end IT process management
 • Support strategic process transformation project
 • Prior exp in PM/BA or IT Banking process is a plus

17-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

17-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience in Accounting
 • Strong skills in SAP and MS Office (Excel)
 • AR record, collection, credit control

17-Jan-17

 

Applied
 • experience in retail banking operation
 • Bachelor degree or higher in Finance, Econs, MBA
 • project management and leadership skills

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเหนือกว่าสาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • At least 4 years' experience in Corporate Finance
 • Have good analytical and negotiation skills

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Reviewer/Specialist มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบหมวดการเงิน-ธนาคาร
 • Review ผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน-ธนาคาร

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Pharmaceutical science and Life Science
 • Experience in selling medical products 5 years.
 • Good command of English is preferred.

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Branch banking
 • Branch System and equipment

16-Jan-17

 

Applied
 • degree or higher in Telecom Engineering, IT
 • 3 years’ experience in IT, Broadband
 • Strong knowledge of broadband or Internet

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Sales Specialist

ZEABIX COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • 3-year experience in selling Enterprise IT
 • To plan, seek and partner with new channel partner
 • To manage existing / new channel partners

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้(พร้อมมีใบขับขี่)

13-Jan-17

 

Applied
 • broad base knowledge in Microsoft applications
 • experience in ERP, SAP system development
 • able to see the big picture/end-to-end process

13-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Category Analysis
 • Check completeness of TORs
 • Spend analysis

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน - ตามประสบการณ์และความสามารถ
 • ปริญญาตรีด้านการสื่อสาร หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีความรับผิดชอบในเนื้องานที่หลากหลาย

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, 28 - 35 Years
 • degree in Human Resource Management or any related
 • 5-7 years working experience in HR

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support sale team, marketing team, project team
 • Research, diagnose, troubleshoot and identify
 • Identify what customer want, give advice, provide

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Policy Management
 • Basic knowledge in Finance & Banking
 • Direct credit policy experience

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Risks
 • Disaster Recovery
 • Crisis Management Risk

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Policy Management
 • Basic knowledge in Finance & Banking
 • Direct credit policy experience

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in related field
 • at least 8 years direct experience
 • direct technical knowledgement

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for end-to-end IT process management
 • Support strategic process transformation project
 • Prior exp in PM/BA or IT Banking process is a plus

13-Jan-17

 

Applied
 • degree or higher in Human Resources
 • 5 years of working experience in Training
 • Good command in English

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล