• Asset & Fire protection specialist
  • Experiences : 3-5 years in Fire prevention
  • working at Phrapadang plant

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ตรงทางด้านรับรองราคาประเมิน
  • มี Certificate ทางด้านงานประเมิน
  • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล