• ปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุไม่เกิน 39 ปี
 • ความรู้มาตรฐานบัญชีและปิดบัญชี
 • ความรู้และสามารถจัดทำภาษีนิติบุคคล

28-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in accounting for at least 3 years
 • Age 27-35 year old
 • Male or Female, Thai nationality

27-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด
 • เจ้าหน้าที่บัญชีรวม
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้ระบบการจองห้องพักโรงแรมและระบบบัญชีโรงแรม
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี, การเงินหรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีธุรกิจโรงแรมอย่างน้อย2 ปีขึ้น

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล