• สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Created ,Value Capture)
 • นำพาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
 • ปรับปรุงงานทีมีปัญหา ด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Application Director

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • knowledge of database management (SAP)
 • 15 years equivalent experience in IT function
 • knowledge in software/application development

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years experience in graphic design
 • Graphic for in-game UI, banners, ads, web
 • Mobile game business, flexible environment

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5-10 years in Digital or Advertising
 • Sales Pitching
 • Global Firm

24-Feb-17

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Fleet and shopping control
 • experienced in start-up and fast-growth company
 • Fluent in English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Production Director

Biolab Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • experience in pharmaceutical or related fields
 • Good command in English
 • Good Team management

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience in digital/internet marketing.
 • Monitor social media trends.
 • Experience in managing budgets.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Director

4P Alliance Manpower Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 7-8 years’ experience in a managerial roles
 • University degree or Master degree in Accounting
 • Provide commercially sound financial

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading and supervising the sales team
 • Records all daily sales calls and activities.
 • Accomplish goals and set targets

24-Feb-17

 

Applied

Commercial Director

BB Talents Recruitment Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor’s Degree or higher in any of these fields
 • 10 years in commercial/ merchandising role
 • Strong negotiation skill,Good command of English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years Experience working for a fashion
 • Experience sourcing and managing vendors
 • Strong leadership. project management

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretary & Translator to Team MD
 • Salary : 35000
 • work Mon-Fri 8.30 -17.30

24-Feb-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Speak English - German
 • Problem Solving and Management
 • Technical knowledge

24-Feb-17

 

Applied
 • Learning and Development/Personal Development
 • Strategic Business Thinking
 • Motivates And Inspires

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – โท ด้านวิศวกรรมโยธา / ไฟฟ้า/ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑๓ ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Marketing or related field
 • Over 3 years experience in Marketing Manager, FMCG
 • Good planning, strategic and analytical thinking

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้ดำเนินการไปตามแผน
 • ควบคุมดูแลและติดตามงานซ่อมบำรุง,ติดตามงานOperation
 • ปรับปรุงพัฒนางานในฝ่ายวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ

24-Feb-17

 

Applied
 • Undertake Compliance Monitoring reviews
 • Take an active role in embedding
 • Implement the Group Compliance Monitoring Plan

24-Feb-17

 

Applied
 • 10+ years of telesales / call center team manage
 • Experience in setting up call centers and their
 • Experience selling various products

24-Feb-17

 

Applied

Group Director - IT Digital

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Digital Solution, IT application System
 • Process Improvement, IT digital
 • Project Management

24-Feb-17

 

Applied
 • Functional & Generic Training & Development
 • needs analysis
 • project management

24-Feb-17

 

Applied
 • Chinese Language
 • Minimum of 5 years proven experience as executive
 • Proficient in MS Office and MS outlook

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year’s plus sales experience.
 • Sales Manager, Sell, Sales experience
 • Sale Acquisition, education industry

24-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Project Director

TMDC CONSTRUCTION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • degree in Accounting, Finance
 • 15 Years in investment banking or finance
 • Ability to see big business picture, integrate

24-Feb-17

 

Applied

Director of Sales

Krongthong Sukhumvit 85 Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female
 • Age 35-40 Year
 • Bachelor's degree

24-Feb-17

 

Applied
 • 3years working experience as Engineer Manager
 • A Thai citizen. Male
 • ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

24-Feb-17

 

Applied
 • A Thai citizen. Male & Female, Age Over 40 years
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • ISO/HACCP/GMP/TQM

24-Feb-17

 

Applied
 • มีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหา
 • ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการสื่อสาร, นิเทศ, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านสิ่งพิมพ์-โฆษณา

24-Feb-17

 

Applied

Strategic HR Director

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • strong in HR strategic especially OD
 • worked in HR Consulting firm
 • excellent English, pleasant personality

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Experience in secretary or PA
 • business system understanding

24-Feb-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Responsible for scoping and analyzing market opp.
 • Support the partnership meetings
 • Expertise in areas of communications satellite

24-Feb-17

 

Applied
 • At least 7 years marketing experience
 • Oversee marketing communications
 • Outstanding consultative marketing abilities

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree or Master’s degree in business admin
 • 12 yrs in a Supply Chain & Operational Management
 • Good command of spoken and written English

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

24-Feb-17

 

Applied

Finance Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

24-Feb-17

 

Applied
 • sales management, supervise teams over Thailand
 • Coordinate w/ marketing head and report to owner
 • control various sale channel, set target, set KPIs

24-Feb-17

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 9 years’ working experience
 • especially in sales with 3 years

24-Feb-17

 

Applied
 • Company Secretary
 • Compliance / Corporate Governance
 • Board and Committee meetings

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide and implement strategies and policies
 • Monitor general HR functions, recruitment
 • Provide suggestions to develop internal processes

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, Agriculture, or related field
 • 8 years in supervisory role in agricultural
 • Good at meeting deadlines and solving problems.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Managing Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • General Management
 • Business Consultant
 • Business Development

24-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ออกแบบบ้าน , อาคารสูง 15 ปีขึ้นไป
 • อนุมัติการใช้งบประมาณ, กำกับดูแล วางระบบการทำงาน
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม (Architect)

24-Feb-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Male or Female, Thai , age 30-45
 • Master Degree in curriculum and instruction
 • 2 years of academic management experience

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 5 year of experienced
 • Exp in Investment Banking/ Business Development
 • Good English communication skill

24-Feb-17

 

Applied
 • Studio Director
 • Interior Designer
 • Retail interior design

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล