• เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • มีความสามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Thai National. Aged over 40 years old.
  • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering.
  • At least 15 years’ experience as a Project Manager

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Supply chain and Manufacturing Operations
  • R&D, CAPEX, Procurment, Project Management
  • Multinational company, market leader

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล