• Construction
  • Engineering
  • MD

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
  • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
  • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 7 ปี

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล