• New position - Sales Director with Growth Agenda
  • Sell to the building and construction market
  • Sell bespoke steel solutions and manage a team

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
  • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
  • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 7 ปี

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล