• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข
  • หญิง อายุ 29 ถึง 33 ปี
  • ใช้โปรแกรม MS Officeได้อย่างชำนาญ

20-Jan-17

 

Applied
  • Have an experience in secretary job
  • Manage time effectively
  • Able to work independently and as a team player

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเลขานุการ
  • ประสบการณ์ 0 - 2 ปีขึ้นไป ด้านเลขานุการ
  • มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล