• Exp 1-5 yrs in Secretary
  • Able to work independently, a self-starter
  • Good command of English

19-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี
  • ผ่านงานด้านเลขานุการมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

13-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล