• Bachelor’s degree in Food or equivalent
 • Experience 2-3 year in food inspection
 • Knowledge in ISO 17020

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Architect/civil engineering
 • 2-4 yrs experience in QS/interiors/estimating
 • knowledge of site execution and methods

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experiences in QC/ QA of garment and textile
 • Age 23-35 years
 • Diploma or Bachelor’s degree in Textile, clothing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Civil, Architecture, Mechanical
 • 2 years working experience
 • Experience in commercial building is advantage

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงาน QS อย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ผ่านงานบริษัทรับเหมาหรือที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • A key role in project management
 • Min 15 years QS in sizable developers
 • Good communication skills

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Mech Elect,
 • Min 5 yrs working experience as QS in construction
 • Good communication and negotiation skills

24-Jul-17

 

Applied
 • inspection , instruction , Receipt , review
 • oil , vessel , cargo
 • field , procedures

24-Jul-17

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

24-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการตรวจเล่มรายงาน

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ : 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวไฟฟ้า/เครื่องกล / โยธา
 • ประสบการณ์การ 3-5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

24-Jul-17

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาช่าง Survey
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานสำรวจ, งานรังวัด อย่างน้อย

22-Jul-17

 

Applied
 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Site Inspector

Saitarn Samui Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • Work in Samui Island
 • Construction Site Inspector
 • Property Development Company

21-Jul-17

 

Applied
 • Quantity and Cost estimation
 • Work progress and payment
 • Working at Mahanakhon Site

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-28 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ หรือช่างอิเล็คทรอนิก
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด

21-Jul-17

 

Applied

Interior Inspector

Cornerstone Management Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor or Diploma degree in Interior
 • 5 years experience as a site engineer
 • Overseeing quality control

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical Electrical
 • 5 years experience as a Site Engineer
 • Ensuring all materials used and work performed

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in Architect
 • 5 years experience as a Site Engineer
 • Checking plans, drawings and quantities

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in civil engineer
 • Handling estimation and cost control
 • 10 years experience as a Quantity Surveyor

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quantity Surveyor

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • experience in Quantity Surveyor
 • experience in Hotel, Interior fit-out, retails
 • project working budgets, cash flow projection

21-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมมาตรฐานงานบริการลูกค้าหน้าร้าน
 • ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในสาขา
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

20-Jul-17

 

Applied
 • สามารถดูงานตกแต่งภายใน และงานระบบวิศวกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
 • ตรวจสอบงานก่อสร้าง

20-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 1 year of relevant experience
 • With good knowledge & background on construction
 • Can read drawings

19-Jul-17

 

Applied
 • QA/QC Inspector
 • QA/QC Inspector
 • QA/QC Inspector

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.E. Mechanical or related fields.
 • Checking the hydrostatic & Pneumatic test
 • Knowledge of AutoCAD and Microsoft Office

19-Jul-17

 

Applied
 • Opportunity to join well known construction
 • Opportunity to develop your skills in both
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary – attractive and negotiable
 • Minimum Diploma in Quantity Surveying
 • Minimum 2 years experience

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง / สำรวจ
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน ทาวน์เฮาส์ งานโรงงาน งานถนน

19-Jul-17

 

Applied
 • Production / QA / QC in Non-Food Factory
 • 3 years of experiences in Production,QA,QC
 • Good Command of English

19-Jul-17

 

Applied
 • 3 years experience in Marine or Protective Coating
 • experience in Cryogenic Insulation Inspection
 • Perform inspection on steel coating work

10-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล