• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ 1-2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านสินไหม (Non-Motor)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Engineer Industry
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work in fast growing company in Japanese foods
 • To work as senior level with good career path
 • To work in warm company and flexible atmosphere

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree of Chemical engineer
 • Min.Experience 10 years in chemical industrial
 • Age: 35-45 years

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Male or Female, age over 30
 • Bachelor’s Degree in Chemistry, Polymer Science
 • 2-3 years experience in Chemical & Plastic

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • •RANGE SALARY 20,000 - 35,000 BAHT
 • •EXCELLENT COMMUNICATION SKILLS, FLUENT IN SPOKEN
 • •ABLE TO USE MS OFFICE, OUTLOOK, OR AMADIUS IS MO

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good career path
 • Stable Company
 • Good benefits

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management
 • 8 years of direct work experience in logistics
 • 3 years of which at a management level

27-Mar-17

 

Applied
 • At least 5 years in Internal Audit and/or External
 • Good in computer skills i.e. MS Office, SAP.
 • Solid knowledge of Auditing Standards.

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • บรรจุหีบห่อเตรียมส่งออก
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • New Product Development
 • อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in corporate non-life insurance
 • Experience in Professions&Financial Risks insuranc
 • Good command of English communication

27-Mar-17

 

Applied
 • 8 years experienced in Internal Auditing
 • Bachelor or Master Degree in Accounting, Finance
 • Pleasant personality

27-Mar-17

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • นิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ

24-Mar-17

 

Applied
 • Support PE staff with the organisation
 • Support students to develop ability
 • Ensure high standards of cleanliness and tidiness

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ตรวจรายละเอียดบัญชี
 • ปิดบัญชี

23-Mar-17

 

Applied
 • Secretarial or Administrator background
 • Good in English communications
 • Familar to international environment

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีและการเงิน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fund Manager/Investment Management/การเงินการลงทุน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bang & Olufsen
 • Positive thinking must required
 • Pro-active

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle job both Human Resources and General Affair
 • Support award contest such as Safety
 • Support labor relations such as labor law

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล