• สถานที่ทำงาน เมืองทองธานี
  • สังกัด บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  • เงินเดือนขึนอยู่กับประสบการณ์

21-Feb-17

 

Applied
  • ประสานงานเตรียมจัดการประชุมต่างๆ
  • ประสานงานภายในและภายนอก
  • บันทึกการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม

20-Feb-17

 

Applied
  • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ
  • ดูแลด้านหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์ สนธิ
  • ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล