• มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กลต. และ ตลท.
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท
 • ประสานงานผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

27-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Law,Finance,Business Admin
 • Minimum 3 years of experience in related field
 • Excellent command of English and computer literacy

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
 • ทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ ตลท., ก.ล.ต

25-Jul-17

 

Applied
 • Male or Females, 23 - 30 years old
 • at least 2 years experience
 • Good commands of both spoken and written English

24-Jul-17

 

Applied
 • Fluent to read, speak and writing English
 • Own car with driver license
 • Experience in Cross Border field is an advantage

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล