• เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเขียนแบบ
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Autocad , 3D max

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD
 • Control job duty and develop HR staffs
 • Prior experience in all aspects HR&GA

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเกี่ยวกับ การเงิน/บัญชีของบริษัท
 • ประสบการณ์ ด้าน บัญชี การเงิน อย่างน้อย 3 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,26-35 years old
 • Bachelor/Master in Marketing,Finance or related.
 • Good English

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในการตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยี
 • กำกับดูแล และรับผิดชอบ ดำเนินโครงการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานการประชุม บันทึกผลการตรวจสอบ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและควบคุมสินเชื่อลูกค้าส่วนภายในประเทศ
 • ทบทวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเปรียบเทียบกับการผลิต
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in related field.
 • Minimum 3 years of experience in Managerial level
 • Ability to work under pressure.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานฝ่ายผลิตระดับบริหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชายอายุระหว่าง25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย1-3ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรืออื่นๆได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Manufactory
 • logistics
 • Sales

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years in Bakery Kitchen
 • Good in English communication
 • Attractive benefit offers

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์
 • จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

18-Feb-17

 

Applied
 • Have an experience in secretary job
 • Manage time effectively
 • Able to work independently and as a team player

10-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล